Haberler

2. IGC.Invest – Jeotermal Yatırım Finans Forumuna 3 haftadan az bir süre kald: 28 Mart 2019

IGC Invest Geothermal - Jeotermal Finans ve Yatırım Forumu, 28 Mart 2019 - Frankfurt
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 12 Mar 2019

28 Mart 2019'da Frankfurt / Almanya'da gerçekleşecek olan 2. IGC Invest Jeotermal Finans ve Yatırım Forumu için ön hazırlık programı yayınlandı.

Üç haftadan kısa bir süre sonra düzenlenecek olan, 2. IGC.Invest (IGC Jeotermal Yatırım  ve  Finans Forumu) etkinlik programı paylaşıldı.

Etkinlik yine tüm dünyada jeotermal kalkınmanın finansmanına odaklanan bir dizi ilgi çekici oturum sunacak ve harika konuşmacılar dinlenecek.

IGC.Invest, jeotermal proje gelişiminin erken aşamalarında finansman durumları, yapısı ve program desteğini, proje ve finansal başarısını iyileştirmeye yönelik yaklaşımları ve işletme yönetimini çeşitlendirmeyi amaçlayan dört farklı oturumdan oluşuyor.

8:00 – 8:45 Kahvaltı Seansına Hoşgeldiniz

Açılış – Dr. Jochen Schneider, Enerchange

Küresel jeotermal enerji gelişimine genel bakış – Alexander Richter, ThinkGeoEnergy

Jeotermal gelişimde yasalar ve risk – Kai Immolauer, Rödl & Partner

 

9:00 – 10:30 Oturum I – Erken Jeotermal Proje Geliştirme Yatırımı – Özkaynak tarafı

Jeotermal proje geliştirmede ilk adım, yüksek risk ve yüksek yatırım ile en kritik aşamadır. Jeotermal proje geliştiren uzmanlar, deneyimleri hakkında konuşacaklar ve jeotermal projelerin risk yönetimi ve finansmanını tartışacaklar.

Moderatör: Dr. Torsten Rosenboom – WFW

IKAV / ecoprime – Gregor Gruber, Grup CEO’su

Kopenhag Altyapı Ortakları, Danimarka – Radu Gruescu, İlişkili Ortak

Zorlu Enerji – Ali Kindap, Genel Müdür

Pertamina Jeotermal Enerji (PGE) – Ali Mundakir, Başkan Yardımcısı

10:30 – 11:00 Kahve

11:00 – 12:30 Oturum II – Jeotermal FinansmanYapısı ve Program Desteği

Geçtiğimiz yıllarda jeotermal kalkınma finansmanına ilişkin çeşitli modeller geliştirilmekte olduğunu görüldü. Bu oturumda, bu modellerden bazıları tanıtılacak ve yatırımcıların, bağışçıların ve geliştiricilerin tartıştığı finansman programları ve teşviklerin rolü tanıtılacak.

KfW Kalkınma Bankası, Almanya – Arndt Wierheim, Proje Yöneticisi, GDF Programı, Latin Amerika

SENER, Meksika (eski adıyla) – Michelle Ramirez Bueno

OPIC, ABD – Stephen Morel, Proje Finans Uzmanı

Amerika Kalkınma Bankası (IDB) – Christiaan Gischler, Enerji Uzmanı Baş Liderliği

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 15:30 Oturum III – Proje ve Finansal Başarının Artırılması İçin Kalkınma Yaklaşımları

Proje geliştiricileri, ekonomik sermaye elde etmede ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır, çünkü yatırımcılar (borç veya özsermaye) riskten rahatsızlık duymaktadır ve projenin uygulanabilirliği için dış sermaye bedeli çok yüksektir. Aşamalı PPA’lara veya modüler tesis gelişmelerine dayanan daha büyük ölçekli projelerle, yani iyi kuyu başı jeneratörleri kullanarak, santral mühendisleri, geliştiriciler, operatörler ve yatırımcılar ile çözümler tanıtılacak ve tartışılacaktır.

Moderatör: Amanda Lonsdale

United Downs Deep Jeotermal Projesi, Cornwall / İngiltere – Ryan Law, Yönetici Ortak Jeotermal Mühendisliği Ltd.

Orcan Enerji – Markus Lintl, Sanayi ve Yeni Ticaret Müdürü

Kenya Elektrik Üretim Şirketi / KenGen – Rebecca Miano, CEO – tbd

15:30 – 16:00 Kahve

16:00 – 17:30 Oturum IV – Elektriğin Ötesinde – Yatırımın Çeşitlendirilmesi

Elektrik üretimi jeotermal proje geliştirmenin en belirgin hedefi olmuştur, ancak projeleri daha karlı kılmak için jeotermal kaynakların değerlendirilmesinde daha fazla fırsat bulunmaktadır. Jeotermal ısıyı doğrudan kullanmak bariz bir seçimdir, ancak yaz aylarında iş vakasında bir boşluk var. Gelecek bir diğer konu ise, minerallerin jeotermal akışkanlardan elde edilmesi. Oturumda jeotermal kaynakların  değerlendirilmesinde çoklu kullanımı ele alınacak.

Rabobank, Finansman Seraları, Hollanda – Ivan Das (Proje Finansmanı)

MGX Mineraller, Jeotermal akışkandan lityum eldesi – Randy Keller, VP Bus. gelişme

Storengy, Fransa – Constant Maton, Jeotermal Enerji Direktörü

Oserian Development Company, Kenya – Neil Hellings, Genel Müdür

17:30 – 18:30 Yuvarlak  Masa Tartışması

Jeotermal enerjinin çeşitli özellikleri ve gün içinde ortaya çıkan finansman olanakları ile birlikte bu tartışma turu, jeotermal gelişimin finansmanı ve proje geliştirme ve teknolojik ilerlemeleri hızlandırma araçlarına ilişkin sonuçlar çıkaracaktır.

Etkinliğe Watson Farley & Williams (MW Sponsoru) ve Storengy (Web Sponsoru) sponsor olmuştur. Etkinliğin kilit ortakları Rödl & Partner ve Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi’dir (EGEC).

Etkinliğe  buradan kaydolabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy