Haberler

24 Haziran seçimi sonrası enerji sektöründe değişiklikler

Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 11 Tem 2018

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni kabine ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı açıklandı. Ayrıca MİGEM ve PİGM’in birleştirileceği duyuruldu.

Fatih Dönmez yeni kabinede Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanı olarak görevlendirildi. Dönmez, aynı bakanlıkta ifa ettiği Müsteşarlık görevi döneminde Ar-Ge ve stratejik planlama konuları da dahil olmak üzere şirketlerin AB’ye uyumu gibi konularında çalışmalar yürüttü.

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk paylaştığı basın bildirisinde “Sayın Bakanımızın, yenilenebilir enerjiye ne denli önem verdiğine, Müsteşarlığı döneminde yakından tanık olduk. Sayın Dönmez’in idaresinde Türkiye’nin jeotermal enerjide 4.000 Megawatt’lık kapasiteye ve Dünya liderliğine hızlı ilerleyişini sürdüreceğine olan inancımız tam” sözleri ile Dönmez’in bakanlık görevine ilişkin tebriklerini iletti.

Yaşanan bir başka gelişme ise 9 Temmuz tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile duyuruldu. İlgili KHK’nın 118. Maddesinde yer verilen bilgiye göre 3212 sayılı Maden Kanununa eklenen yeni maddeler çerçevesinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGM) ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) birleşmiştir. Yeni adı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) olarak belirlenen kurumun yapılanması tamamlanıncaya kadar görev tanımındaki işler birleştirilen kurumlar tarafından yürütülecek, yaşanacak tereddütler hakkında karar vermeye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkili olacaktır.

Kaynak: JESDER, Resmi Gazete,