Haberler

Aydın’daki hava kalitesi ve jeotermalin etkilerine ilişkin meclise verilen soru önergesi yanıtlandı

Cannur Bozkurt 11 Kas 2019

Aydın’daki hava kalitesi ve jeotermalin etkilerine yönelik Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması için soru önergesi vermişti. Bakan Kurum soru önergesine karşı yaptığı açıklamada, ölçümler sonucunda elde edilen ölçüm değerlerinin mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmadığını belirtti.

Jeotermal kaynakların değerlendirilmesine ilişkin çevresel kaygıların gündemde olduğu bir dönemde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması talep edilen Aydın’daki hava kalitesi ve jeotermalin etkilerine ilişkin soru önergesi, Bakan Kurum tarafından yanıtlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte Hidrojen Sülfür parametresi ölçümü için çalışma yaptıklarını belirten Kurum, Aydın’daki jeotermal faaliyetlerin hava kalitesine etkisinin bulunmadığını söyledi.

Bakan Kurum yanıtında şöyle belirtti: “Jeotermal faaliyetler sonucu oluşan koku emisyonları nedeniyle Bakanlığa ulaşan şikayetler de göz önünde bulundurularak, bu faaliyetleri gerçekleştiren firmalardan; faaliyetleri sonucu oluşabilecek ve çok düşük konsantrasyonlarda bile koku şikayetlerine sebep olabilecek H2S, NH3 gibi gazların atmosfere salınım değerlerine ilişkin ölçümlerin Bakanlığımız tarafindan yeterlilik verilmiş laboratuvarlara yaptırılması ve hazırlatılacak raporların Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması istenmiştir. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulan raporların incelenmesi neticesinde ölçümler sonucunda elde edilen ölçüm değerlerinin mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmadığı görülmüştür. Santrallerde koku emisyonu azaltıcı sistemlerin araştırılması ve üretim prosesine en uygun sistemin seçilerek kurulumunun gerçekleştirilmesi hususunda firmalara talimat verildi…”

“…Bakanlığımız tarafından Büyük Menderes Havzasında; jeotermal faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların hava ortamında ölçülmesi ve buna bağlı olarak “Ulusal Hava Kalitesi İndeksi” ile “EPA Hava Kalitesi İndeksi kapsamında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla 1 adet mobil hava kalitesi ölçüm aracı, Aydın ili Germencik ilçesinde tesis edilmiştir. Hava kalitesi ölçüm aracı vasıtasıyla hava ortamında; partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (S02), azot dioksit (NO2) ve ozon (03) parametrelerinin ölçümü aktif olarak yapılacaktır. Ölçüm sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetmeliğinde yer alan “Ulusal Hava Kalitesi İndeksi”ne göre değerlendirilecektir…”

“Hidrojen Sülfür (H2S) parametresi ölçümü için de Dokuz Eylül Üniversitesi yetkilileri ile Bakanlık tarafından çalışmalar yürütülüyor…

“…Ayrıca Büyük Menderes Havzasında jeotermal faaliyetler başta olmak üzere sanayi, kentsel ve tarımsal baskılar sonucu nehirde meydana gelen kirlilik yükünü ölçmek için Büyük Menderes Nehrinin Denizli Sarayköy -Söke ilçesi akış güzergahı üzerinde belirlenen 9 adet noktadan mobil ölçüm laboratuar aracı ile su örneklerini alındı. Alınan numuneler için gerekli analizlerin yapılacak. Bütün bu gelişmelerden önce Bakanlığımızca bütün jeotermal santraller ve çevrelerinde hem kullanıp reenjekte ettikleri sudan numune alınması, hem de hava kalitesini etkileyen gazların ölçümleri için çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda havadaki gazların konsantrasyonlarını belirleyecek olan pasif örnekleme tüplerinin Bakanlığımız personeli gözetiminde, Bakanlığımızca akredite edilmiş laboratuarlarca jeotermal santral alanlarında konuşlandırılması yapılmaktadır”

Kaynak: Aydın Kulis