Haberler

Combi-Gen: Doğu Afrika için elektrik ve tatlı su üretimini birleştiriyor

Glasgow Üni.'nde Lazer Parçacık Görüntü Velosimetrisi, yeni tatlı su kondansatör prototipinin verimliliğini değerlendiriyor (kaynak: Dr Guopeng Yu)
Cannur Bozkurt 17 Eki 2019

Araştırma projesi Combi-Gen, eşzamanlı jeotermal tatlı su ve elektrik üretimi ile Doğu-Afrikanın elektrik sıkıntısını ve su kıtlığını azaltmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıllarda, finansal rekabetçiliği arttırarak jeotermal gelişimi sağlayacak bir yöntem olan minerallerin veya hidrokarbonların birlikte üretimi artan bir ilgi gördü. Bu eğilime yeni bir boyut ekleyerek, Doğu Afrika için oluşturulan Combi-Gen araştırma projesi jeotermal kaynaklı tatlı su ve enerji üretmek için yeni bir teknolojiyi geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu birlikte üretim konseptinde, bir türbinden gelen ani buhar yoğunlaşıp tatlı suya dönüştürülecek. Combi-Gen araştırmasının ana amacı, bu yeni yoğuşma işlemi için termal bacadan çalışan, hava soğutmalı kondenserin geliştirilmesidir. Projenin diğer hedefleri arasında, Etiyopya’daki Aluto-Langano sahasından gelen verilerin analizi de dahil olmak üzere Doğu Afrika Rift Sisteminin Gregory Rift Segmentinin jeotermal kaynak sularının kimyasal bileşiminin değerlendirilmesi ve kaynak karakterizasyonu yer alıyor. Son olarak, sosyal bilimler güney kürede jeotermal enerji teknolojisinin gelişimine dair toplumsal algıyı sosyo-ekolojik yönlere odaklanarak anlamayı amaçlamaktadır. Bu unsur aynı zamanda jeotermal uzmanlar ve Etiyopya ve Kenya halkı tarafından ifade edilen endişelerin karşılaştırılmasından oluşacaktır.

Güvenli ve temiz su eksikliği, Afrika’nın çoğunda, özellikle Etiyopya ve Kenya’da uzun zamandır devam eden bir problemdir. Etiyopya’da yaklaşık 50 milyon insan ve Kenya’da ise yaklaşık 27 milyon insanın güvenli içme suyuna erişimi yoktur. Ayrıca, her iki ülkedeki jeotermal kaynaklar az gelişmiştir. Jeotermal kaynakları, potansiyel olarak yüzlerce GW jeotermal elektrik üretimini destekleyebilse de, Kenya, yaklaşık 850 MW kurulu güce sahip ve Etiyopya jeotermal araştırması şimdiye kadar yalnızca on şirketin geliştirme lisansı almasına neden oldu. Combi-Gen her iki ülkede de tatlı su kıtlığının ve jeotermal kaynakların azgelişmişliğinin yarattığı zorlukları dikkate alarak ekonomik kalkınmayı teşvik ediyor.

Proje İngiltere fon kuruluşu EPSRC tarafından 1.341.747 £ ile finanse edilmektedir. Araştırma Mayıs 2017’de başlamıştır ve proje şu anda Haziran 2020’de belirlenen bitiş çizgisiyle son bulacaktır. Projede İngiltere, Çin, Etiyopya ve Yeni Zelanda’dan dokuz ortak birlikte çalışmaktadır. Ortaklar şunlardır: Glasgow Üniversitesi, Scottish Power Ltd, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tianjin Üniversitesi, Xian Jiaotong Üniversitesi, Cluff Jeotermal Ltd, ARANZ Geo Ltd, Planet Earth Enstitüsü ve Addis Ababa Üniversitesi.

Kaynak: ThinkGeoEnergy