Haberler

Dokora Sonrası Fırsatı – jeotermal operasyonlar ve sismisite – ABD Jeolojik Araştırmalar

Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 1 Oca 2019

ABD Jeoloji Servisi, USGS Mendenhall Araştırma Bursu Programının bir parçası olarak bir Doktora Sonrası Fırsatı (PostDoc ) yayınladı. PostDoc’un konusu, batı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aktif jeotermal sahalardaki deformasyon mekanizmalarını ve sismisite üzerindeki etkilerini araştırmak ve tespit etmek olarak belirtildi.

ABD Jeoloji Servisi, USGS Mendenhall Araştırma Bursu Programının bir parçası olarak, “batı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki aktif jeotermal sahalardaki deformasyon mekanizmalarını ve sismisite üzerindeki etkilerini araştırmak ve tespit etmek” konulu bir Doktora Sonrası Fırsatı (PostDoc ) yayınladı.

Jeotermal enerji üretimi batı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve dünya genelinde istikrarlı bir artış kaydetti. Batı ABD’de, jeotermal kaynaklar genellikle sismik aktiviite gerçekleşebilecek bölgelerde bulunur. Bu, özellikle düşük geçirgenlikli kayaların yeterli rezervuar performansı oluşturmak için uyarıldığı gelişmiş jeotermal sistemler (EGS) için geçerlidir. Bu gibi birkaç EGS bölgesi önemli sismik tehlikelerle ilişkilendirilmiştir (örneğin, 2009’da Basel, İsviçre, muhtemelen 2017’de Pohang, Kore). Buna bağlı olarak meydana gelen depremler önemli hasara neden olmuş, ancak bilinen ölümler gerçekleşmemiştir. Bu tür EGS teknolojilerinin daha geniş bir şekilde benimsenmesi ihtimali ile birlikte, jeotermal enerji üretiminin bir bölgede sismik tehlikeye etkisini anlamak önemlidir. Bilinen fiziksel olayların bazıları, rezervuar sınırlayıcı faylar üzerinde kayma ve dağıtılmış rezervuar deformasyonunu içerir; bunlar, yüzeysel çökme ve uyarılmış sismisite dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ölçülebilir sinyallere yol açabilir.

Gerçekten de, sismisite, hem geleneksel jeotermal sahalarda hem de EGS bölgelerinde yaygın olarak gözlenmektedir, ancak son gözlemler, asismik kaymanın eşit derecede önemli olabileceğini göstermektedir. Bu tür aseismik kayma, faylar, termoelastik deformasyon ve / veya EGS durumunda, sismik olarak etkin olmayan uyarılmış kırıkların açılış modu deformasyonu üzerindeki yavaş ama sabit kayma nedeniyle olabilir. Bu fenomenler, yalnızca sismikliğe dayanan jeotermal alanlardaki tehlike tahminlerinin doğruluğunu sorgular ve jeodezik verilerin deformasyon işlemlerini anlamak için kritik öneme sahip olduğunu gösterir. Batı ABD’deki en büyük jeotermal alanların çoğu, yüksek kayma oranlarına sahip levha sınır fay sistemleri boyunca veya diğer yüksek gerilimli tektonik ortamlarda yer almaktadır, bu da özellikle yeraltı endüstriyel faaliyetlerinin katkısını doğal işlemlerden ve / veya endüstriyel uygulamaların daha büyük deprem olasılığını arttırıp arttırmayacağını ayırt etmek açısından önemlidir. Sismisiteyi tespit etmek ve zemin deformasyonunu ölçmek için gelişmiş yöntemler daha yaygın hale geldiğinden, jeotermal enerji üretimini ve buna bağlı sismik tehlike potansiyelini harekete geçiren fiziksel süreçlerle ilgili derin keşifler artık yapılabilir durumdadır.

Fizik tabanlı jeotermal alan akışkan ve ısı dolaşımı modelleri, ilişkili rezervuar deformasyonu ve aktif stimülasyon ile gözlemlenen kalıpları sismiklik ve zemin deformasyonu ile uzlaştırma kabiliyetimizi geliştirmek için bir Mendenhall post-doktora yapacak çalışma arkadaşı aramaktadır. İdeal olarak, bu çalışma gerçek veya idealleşmiş endüstriyel jeotermal faaliyetlerin etkisini ele alacaktır. Asismik an salınımı, arıza sürtünme dinamikleri, geçirgenlik değişikliği, akışkanların göçü ve / veya stres, basınç ve sıcaklık durumundaki değişiklikler hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için ilgilileri başvuruya ve ek olarak, sismisite kalıpları, yüzey deformasyonu, basınç ve sıcaklık, sondaj (veya çıkarım) stres bilgisi ve enjeksiyon ve üretim hacimleri gibi gözlemleri kullanarak bu olayların jeotermal ortamlardaki göreceli önemini belirlemeye yardımcı olmak için araştırma yapmaya davet etmektedir.

Başvuru sahiplerinin, deprem sismolojisi, jeodezi, rezervuar mühendisliği ve / veya önerilen işle ilgili jeomekanik alanlarında güçlü teknik becerilere sahip olmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, özellikle jeotermal süreçlere yönelik becerileri uygulamada tecrübe olması şart değildir. USGS’nin güçlü bir işbirliği kültürü vardır ve ilgilenen başvuru sahiplerinin başvuru sürecinin başında danışmanlarla iletişime geçmeleri, proje fikirlerini araştırma hedefleri ile ilgili olarak tartışmaları için teşvik edilmektedirler.

Önerilen Görev Yeri: Menlo Park, CA

Doktora Alanları: Jeofizik, sismoloji, jeoloji, volkanoloji, kaya mekaniği veya ilgili alanlar (diğer disiplinlerde doktora derecesine sahip olan, ancak Araştırma Fırsatı ile ilgili kapsamlı bilgi ve becerilere sahip olan adaylar dikkate alınabilir).

Nitelikler: Araştırma Jeofiziği; Araştırma Jeoloğu. (Bu tür araştırmalar yukarıda belirtilen meslekler için geçmişi olan kişiler tarafından gerçekleştirilir. Ancak, başvuru sahibinin geçmişine, eğitimine ve araştırma teklifine bağlı olarak başka başlıklar uygulanabilir. Pozisyonun son sınıflandırması İnsan Kaynakları uzmanı tarafından yapılacaktır.)

Araştırma Danışmanı: Andy Barbour, (650) 329-4803, abarbour@usgs.gov; Ole Kaven, (650) 329-4675, okaven@usgs.gov; Nick Beeler, (360) 993-8987, nbeeler@usgs.gov; Josh Taron, (650) 329-4940, jmtaron@usgs.gov; David Shelly, (303) 273-8659, dshelly@usgs.gov.

İnsan Kaynakları Ofisi İrtibat: Yumi Sakakibara, lsakakibara@usgs.gov, 916-278-9384

Duyurunun haberine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy