Haberler

Dünya Bankası, Jeotermal Sektöründe Cinsiyet Eşitliği Raporu yayınladı

ESMAP raporu ekran görüntüsü
Cannur Bozkurt 13 May 2019

Dünya Bankası / ESMAP tarafından hazırlanan yeni rapor, jeotermal enerji sektöründeki cinsiyet eşitliği konusunu ele alarak, projelerin kalkınma hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek veri toplama ve analiz eksikliğini vurgulamaktadır.

Dünya Bankası Enerji Sektörü Yönetimi Yardım Programı (ESMAP) “Jeotermal Enerji Sektöründe Cinsiyet Eşitliği” üzerine bir rapor yayınladı.

Jeotermal enerji küresel olarak temiz ve güvenilir bir ısı ve elektrik kaynağı kaynağı kabul edilmektedir. Jeotermal enerji projelerinin yarattığı çevresel ve sosyal riskler, diğer büyük ölçekli enerji altyapısı projelerinin yanı sıra madencilik ve kazı projeleriyle ortak özellikleri paylaşmaktadır. Erkekler ve kadınlar bu tür risklerden farklı şekilde etkilenebildiklerinden, jeotermal projeler yanlışlıkla kadınları orantısız şekilde dezavantajlı tutan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, bu tür farklılıkların analizi, cinsiyete göre ayrıştırılmış veri toplama ve projelerin sosyoekonomik, çevresel ve sağlık risklerinin analizi ve yararlara erişimin olmasından dolayı sık sık engellenmektedir. Dünya Bankası, toplumsal cinsiyet farklarını göz ardı etmenin jeotermal projelerin etkinliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği için yarattığı risklerin farkındadır.

Bu rapor, jeotermal enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesine ilişkin bir astardır. İyi uygulamalara ve öğrenilen derslere dayanarak, jeotermal projelerin riskleri azaltabileceği ve proje döngüsü içinde toplumsal cinsiyet boşluklarını ele almak için fırsatları izleyebileceği yollar sunar. Raporda öncelikle Dünya Bankası proje ekipleri, proje yöneticileri, sosyal güvenlik uzmanları ve cinsiyet uzmanları hedefleniyor. Rapor ayrıca, diğer kalkınma ortakları kuruluşları, proje geliştiricileri, yatırımcıları, hükümetleri, hükümet dışı kuruluşlar ve jeotermal projelerde başarılarını sağlamak ve kalkınma sonuçlarını iyileştirmek için kadınlarla erkekler arasındaki farkları azaltmak için pratik yaklaşımlar arayanlar için de ilgi çekici olabilir.

Raporda, (i) arazi ve doğal kaynak kullanımındaki değişiklikler, (ii) istihdam ve ekonomik düzendeki değişiklikler ve (iii) çevre ve sağlıktaki değişiklikler ile ilgili riskler ve fırsatlar açıklanmaktadır. Tanımlanan bu yolların her biri için, raporda, arazi kullanımında eşit olmayan tazminat ve diğerlerinin yanı sıra geçim yararları yoluyla kadınların güçlendirilmesi gibi proje riskleri ve fırsatları ile ilgili temel konular sunulmaktadır. Son proje deneyimlerinden çıkarılan dersler, etkilenen topluluklara rakipler yerine ortaklar olarak yaklaşan ve toplumun toprakla olan kültürel ilişkisine dayanarak sit kararlarını ayarlama konusunda istekli olduklarını ve kadınların yaşadığı etki ve şikâyetleri de içeren daha muhtemel olduğunu göstermektedir.

Risklerin ve fırsatların görselleştrilmesinin ötesinde, proje başlangıcından itibaren kadınlarla erkekler arasındaki boşluklara odaklanmayı da ortaya koymaktadır. Jeotermal projeler, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikler dahil, sosyal kaygılara cevap veren stratejiler gerektiriyor. Projelerin farklılaştırılmış etkilerini ve fırsatlarını değerlendirmeye başlamak için, jeotermal ekipleri ve uygulayıcıları müdahaleleri üç açıdan ele almak isteyebilirler: (i) analiz, (ii) eylemler ve (iii) izleme ve değerlendirme. Bu özelliklerin her biri için, kadın ve erkekler arasındaki boşlukları kapatmak için potansiyel giriş noktaları raporda tanımlanmıştır. Örneğin, proje tasarımı sırasında, cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler, ailelere, yerel faaliyetlere ve jeotermal projeyle ilişkili kadın ve erkeklere yönelik doğrudan kullanım olanakları için olası seçenekler hakkında bilgi vermek amacıyla ailelere, hane halkı faaliyetlerine ve ücret çalışmalarına uygulanan yerel cinsiyet normlarına ilişkin toplanabilir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy