Haberler

Dünya Bankası – Küresel Jeotermal Kalkınma Planı – güncelleme

Pamukören plant, Turkey (source: Verkís)
Eren Günüç 11 May 2017

Kısa süre önce paylaşılan bir genel bakışa göre, Dünya Bankası, Jeotermal Kalkınma Faaliyetleri için 235 milyon $ 'lık artış sağlamış olan Global Jeotermal Geliştirme Planı'nın durumu hakkında bir güncelleştirme yayınlamakta.

Küresel Jeotermal Kalkınma Planı (GGDP), kalıcı uluslararası ortaklıklar vasıtasıyla kaynak risklerine karşı koyarak jeotermal enerjinin geliştirilmesi amacıyla Dünya Bankası Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı (ESMAP) tarafından desteklenen bir girişimdir. GSYİH’nın ana özelliği, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki jeotermal değer zincirinin diğer aşamalarına kayıta girmek için jeotermal gelişimin yüksek riskli ve sermayeye yoğun girdi aşamalarında önemli miktarda yeni finansman sağlanmasıdır. Finansman, ikili vericiler, çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası iklim finansmanı araçları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan sağlanmaktadır.

Mart 2017 itibarıyla, bağışçılar GGDP’ye olumlu yanıt vermiş ve 235 milyon ABD doları tutarında gelir elde etmiştir. Bu fonlar, Yeni Ölçekli Yenilenebilir Enerji Programı kapsamında jeotermal keşif yatırımları için Temiz Teknoloji Fonu (CTF) aracılığıyla konuşlandırılacak. Şimdiye kadar, CTF tarafından Şili, Meksika, Kolombiya, Nikaragua ve Doğu Karayipler için projeler onaylandı ve Inter-American Development Bank tarafından uygulanacak; Türkiye’deki bir proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından uygulanacak; Endonezya için Dünya Bankası tarafından uygulanan bir proje; Kenya ise Afrika Kalkınma Bankası aracılığıyla bir proje uygulayacak.

ESMAP, 2013-17 arasında aşağıdaki amaçlarla 8.35 milyon ABD doları artırdı:
1) Keşif sondajı,
2) bilginin yaygınlaştırılması ve kapasitenin geliştirilmesi yoluyla jeotermal enerji kaynak doğrulamasında yatırımların belirlenmesi ve geliştirilmesi,
3) ek imtiyazlı sermaye mobilizasyonu için destek.

Halen, ESMAP, sekiz jeotermal yatırım operasyonunun tanımlanması, hazırlanması ve gözetimini desteklemektedir.

Üç GGDP Yuvarlak Masa toplantısı (Lahey 2013, Kopenhag 2014 ve Reykjavik 2016) ve Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA) ile ortaklık sayesinde bilgi ve kapasite geliştirme yaygınlaştı. IGA ile işbirliği içinde, Jeotermal Kaynaklar Sınıflaması için yeni Küresel Standartlar geliştirilmekte ve kısa bir süre önce Jeotermal Kaynak Azaltma Mekanizmaları hakkında yayınlanan rapor ve Sera Gazları ve Jeotermal Kullanım ile ilgili bir rehberlik notu yayımlanmıştır.

Dünya Bankası, önümüzdeki IGC Türkiye 2017, İzmir / Türkiye’de jeotermal konferans, 22-24 Mayıs 2017’de Türkiye için jeotermal destek mekanizması ve programı hakkında bir güncelleme sağlayacak.

Kaynak: Global Jeotermal Kalkınma Planı Hakkında Genel Bilgiler (ESMAP, Dünya Bankası Grubu, Washington, DC, worldbank.org), Mart 2017. ThinkGeoEnergy aracılığıyla

 

IGC Türkiye Kayıt