Haberler

EBRD, COP24’te iklim değişikliğine karşı mücadele için acil eylem çağrısında bulunacak

EBRD, COP24'de (kaynak: EBRD)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 3 Ara 2018

EBRD, Polonya'da 2 Aralık’da başlayan COP24 konferansında, iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleyi hızlandırmak için acil eylem çağrısında bulunacak.

EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), 2 Aralık’da Polonya’da başlayan ve 14 Aralık’a dek sürecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP24) değişikliğine karşı küresel mücadeleyi hızlandırmak için acil eylem çağrısında bulunacak. COP24, BM bilim insanlarının küresel ısınmayı frenleme çabaları için zamanın tükenmekte olduğuna dair Ekim ayı son uyarısından bu yana ilk büyük iklim toplantısı olacak.

Ekim ayında yayınlanan ve Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan raporda, ısınmanın 1.5C ile sınırlanması için 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını gerektiren “hızlı ve etkili azaltım” zorunluluğu çerçevesinde “eşi görülmemiş” çabalar çağrısında bulunuldu. Raporda, küresel ısınmanın mevcut şekli ile devam etmesi durumunda, yerkürenin ortalama sıcaklığının 2030 sonunda 1.5C, yüzyılın sonunda ise 3C artabileceği ve çevreye geri dönüşü olmayan bir zarar verebileceği tahmin ediliyor.

EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği İdari Yöneticisi Josué Tanaka: “EBRD, 2015’te Paris’te yapılan iklim finansmanı taahhütlerini ve diğer MDB’ler (Çok Taraflı Kalkınma Bankaları) ile birlikte Paris Anlaşması’na uygun bir geleceği şekillendirmek için çalışmaktadır. Bu çalışma ve doğuracağı sonuçlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” açıklamarında bulundu.

2015 yılında, EBRD, yeşil finansman hacmini 2020 yılına kadar yüzde 40’a çıkarmayı taahhüt etmişti. Yeşil Ekonomiye Geçiş (GET) yaklaşımı, iklim ve çevresel faydaları odak merkezine getiren yatırımlar getirmektedir. Finansman hacmi, 2017 yılında yüzde 43 rekor seviyesine ulaştı.

Paris Anlaşması ile uyumlu ve katkıda bulunan EBRD programları şunlardır:

  • EBRD Yeşil Kentler, sürdürülebilir altyapı yatırımları ve politika önlemleri ile şehirlerin çevresel sorunlarını tanımlayan, önceliklendiren ve birleştiren bir program. Şehirler halihazırda enerji kullanımının yüzde 70’ini ve sera gazı emisyonlarının yüzde 80’ini oluşturuyor ve iklim etkilerinin başlıca etkenleridir;
  • Yeşil teknoloji ve enerji verimliliği yatırımları yapan müşterilere, kredilendirme için finansal kurumlara kredi hatları sağlayan Yeşil Ekonomi Finansmanı (GEFF);
  • Ulusal Düzeyde Belirlenen Katkılar veya NDC’ler olarak bilinen 2020 sonrası iklim eylem planlarını belirleme konusunda bireysel ülkelerle, NDC Ortaklığı ile gerçekleştirilen çalışmalar;
  • EBRD’nin İklim Değişikliği ve Teknoloji Seçici Teknoloji Transfer Merkezi gibi iklim teknolojilerinin pazara girişini artıracak teknoloji transferi mekanizmaları.

EBRD, iklim etkilerini hafifletme ve adaptasyonuna yeşil yatırımı artırmak için büyük oranda özel sektör finansmanı seferber etme konusundaki uzmanlığını kullanmaktadır. Avrupa Birliği, İklim Yatırım Fonları, Yeşil İklim Fonu ve Küresel Çevre Fonu gibi çok taraflı bağışçılarla birlikte çalışan EBRD, bugüne kadar kamu finansmanında 1,5 milyar avroyu aşmış ve bunu 18 milyar Avro’nun üzerinde özel finansmanla desteklemiştir.

Kaynak: EBRD