Haberler

EBRD’den Jeotermal Kaynakların Etki Değerlendirmesi için danışmanlık fırsatı

Sürdürülebilir yaşam (kaynak: Saygın Akıncı fotoğrafları)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 28 Ağu 2018

EBRD “Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesinin Geliştirilmesi” konulu Danışmanlık hizmetleri için PLUTO kapsamında bir Niyet Çağrısı yayınladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), daha önce jeotermal bölge ısıtması alanında yayınlandığı gibi, “Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesinin Geliştirilmesi” konulu Danışmanlık hizmetleri için Erken Aşama Jeotermal Destek Çerçevesi (PLUTO) kapsamında bir Niyet Çağrısı daha yayınladı.

Çağrı’nın genel amacı, jeotermal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyan bütüncül bir stratejik planın geliştirilmesi için Türkiye Hükümetine analitik destek sağlamaktır. Sürdürülebilir yönetim temel olarak belirli bir uzun vadeli üretim planının kurulmasını ve sürdürülmesini içerir. Aynı zamanda, başarılı jeotermal kaynak yönetimi, reenjeksiyon, izleme ve modelleme gibi temel bileşenleri içerir.

Program kapsamında, Banka iki bölümden oluşan bir Kümülatif Etki Değerlendirmesi (“CIA”) üretmek için bir danışman (“Danışman”) ile çalışmayı hedeflemektedir. Danışmanlığın kapsamı, sektörün geliştirildiği ve uygulanmasının muhtemel olduğu özel bağlam göz önünde bulundurularak, CIA çalışmasında ele alınması gereken konuları tanımlayacaktır. CIA çalışması için kesin faaliyetler ve takvim, kapsam belirleme çalışmasının sonuçları temelinde belirlenecektir.

Bütçesinin yaklaşık olarak 250,000 Euro olması öngörülen iş ve hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru koşullarına ilişkin beklenilen görev detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: EBRD