Haberler

EGC 2019 Avrupa Jeotermal Kongresi Bildiri Çağrısı, 11-14 Haziran 2019, Lahey

World Forum, The Hague, Netherlands
Avatar Eren Günüç 14 Haz 2018

EGEC tarafından organize edilen Avrupa Jeotermal Kongresi, Stichting Platform Geothermie, BodemenergieNL ve ana etkinlik sponsoru Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) ile işbirliği içinde 11-14 Haziran 2019 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecektir. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 7 Eylül 2018'dir.

Avrupa Jeotermal Kongresi EGC 2019, 11-14 Haziran 2019 tarihlerinde Hollanda’daki Dünya Lahey Forumu’nda yapılacaktır. EGC 2019, Stichting Platform Geothermie, BodemenergieNL ve ana etkinlik sponsoru Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) işbirliği ile EGEC tarafından organize edilmektedir.

Organizatörler, çok sığ sistemlerden derin sondaj ve yüksek-entalpili alanlara kadar, jeotermal enerji kullanımının tüm alanları ile ilgili makalelerin özetleri için bir çağrı yayınladılar. Bu sunumlarda jeotermalin hem teknolojik hem de sosyal-ekonomik tarafı ele alınacaktır.

Program, her bir hedef grup için uygun olan uygulamalar ve standartlar kullanılarak üç temel konuya bölünecektir. Bununla birlikte, bu eşsiz fırsatı kendi normal alanınızın veya ilgilerinizin dışına bakmak ve diğer alanlardaki çalışmaları öğrenmeniz için kullanacağınızı umuyoruz.

Üç temel konu:

 • Siyaset ve Pazar
 • Teknoloji, İnovasyon ve En İyi Uygulama
 • Bilim

1- Politika ve Piyasalar

Bu akım, jeotermal enerjinin faaliyet gösterdiği politik, düzenleyici, finansal ve ekonomik çerçeveyi ve kamuoyunun kabulünü kapsar.

Politika ve düzenleme hem destek olarak hem de kalkınmanın önündeki engel olarak hareket edebilir ve Avrupa ülkelerinde en uygun çerçevenin oluşturulmasını sağlamalıyız. Politika ve pazar oturumları, jeotermal teknoloji kullanımına uygun olarak seçilecek davetli konuşmacıların yanı sıra, çeşitli ülkelerden sunumlar da olacaktır. Bu akım esas olarak Bilimsel Komite’nin yardımıyla EGEC tarafından organize edilmektedir. Bu akışın altına giren konular şunlardır:

 • Politika
 • Yasal yönler
 • Jeotermal enerjinin sosyo-ekonomik yönü
 • Finansman, kurumsal yapılar, “bankalar” vb.
 • Kamuoyu kabul sorunları, halkla ilişkiler
 • Diğer

2- Teknoloji, İnovasyon ve En İyi Uygulama

Jeotermal enerjinin pratik kullanımı için gerekli olan teknoloji, bu konunun merkezindedir.

Ar-Ge sonuçlarını, yeni teknik fikirleri, devam eden ve bitmiş projelerden gelen raporları, izleme deneyimlerini, çevresel sorunları, teknik kuralları, tesis tasarım yöntemlerini ve jeotermal kaynaklardan elde edilen güç, ısı ve soğuk üretimi ile ilgili her makale memnuniyetle beklenmektedir.

Gönderilen özetler, hem teknik dayanakları hem de jeotermal enerjinin büyümesi üzerindeki olası etkileri gözden geçirilecektir. Bu alan, Bilimsel Komite tarafından, Deep Geothermal (ETIP-DG) Avrupa Teknoloji ve Yenilik Platformu ve Yenilenebilir Isıtma & Soğutma (RHC-ETIP) Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu’nun Jeotermal Paneli ile işbirliği içinde yönetilmektedir. Bu akışın altına giren konular şunlardır:

 • Avrupa’da jeotermal enerji – projeler, fikirler, deneyimler (düşük sıcaklıklı bianery çevrimler, Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (EGS), yüksek sıcaklık alanları vb.)
 • Tarımsal ve endüstriyel sektörler için jeotermal ısıtma ve soğutma kullanımı
 • Avrupa’da jeotermal ısı pompaları – küçük ve büyük binalar, ısıtma ve soğutma ve kullanım sıcak suyu
 • Yeraltında termal enerji depolanması – tasarım, sistem entegrasyonu ve çalışması
 • Keşif ve planlama – jeolojik yeraltı verileri, belgeleme, verilere erişim
 • Çevresel etkiler ve çözümler
 • Diğer

Bilim

Bu akış, araştırma sonuçlarının mümkün olan en yüksek düzeyde bilgi değiş tokuşu için bir platform sağlar.

Jeoloji, Jeofizik, Jeokimya, Termodinamik alanından en son güncel konuları öğrenmeyi umuyoruz – bunların hepsi jeotermal enerji kullanımı üzerindeki olası etkilere net bir şekilde odaklanıyor.

Bu kategori için incelemede bilimsel mükemmellik için inceleme kullanılacaktır. Bu akış, Jeotermal ile ilgili EERA Ortak Programı ile işbirliği içinde Bilimsel Komite tarafından yönetilmektedir. Bu akışın altına giren konular şunlardır:

 • Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi
 • Jeotermal rezervuarların araştırılması
 • Jeotermal kuyuların inşası
 • Rezervuar mühendisliği
 • Enerji dönüşüm sistemleri
 • Jeotermal sistemlerin çalışması
 • Diğer

Ülke Güncellemeleri

Özel bir ekip, ülke güncelleme raporlarının muhtemel yazarlarıyla iletişim halinde olacaktır. Güncellenen bir ülkeye bilgileriniz ile katkıda bulunmak isterseniz, info@europeangeothermalcongress.eu adresinden konferans sekreterliğine başvurabilirsiniz.

Pratik Bilgiler

Kongrenin dili İngilizce olacaktır.

Lütfen internet sayfasındaki şablonu kullanarak online başvuru aracıyla 1 sayfalık özetlerinizi gönderin. Online başvuru aracıyla ilgili her türlü sorun için lütfen info@europeangeothermalcongress.eu adresindeki sekreterya ile iletişime geçin.

Bildiri özetlerinin alınması için son tarih 7 Eylül 2018’dir.

Yazarlar, özetlerini Kasım 2018’de kabulüne ilişkin karar hakkında bilgilendirileceklerdir. Son bildiriler, Şubat 2019’a kadar istenecektir. Bildiriler (en fazla 10 sayfa olarak), elektronik ortamda konferans sonrasında yayınlanacaktır.

Konferans ücretleri

Konferans ücretleri hakkında bilgi, Aralık 2018’de sunulacaktır.

Kaynak: European Geothermal Congress (EGEC), ThinkGeoEnergy