Haberler

EGEC & IGA: Jeotermal endüstrisi İtalya’daki yatırım risklerinden korkuyor

Enel Green Power Sasso 2 jeotermal santrali, Tuscany, Italya (kaynak: Volcanex)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 15 Kas 2018

İtalyan hükümeti, ülkedeki jeotermal enerjiye tek taraflı olarak destek vermemeyi amaçlamakta ve bu da EGEC ve IGA tarafından ortak bir beyanda sorumsuzluk olarak nitelendirilmektedir.

İtalyan hükümeti, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yeni destek programları üzerinde yapılan müzakereyi içeren bir kararnamede, ülkedeki jeotermal enerjiye tek taraflı olarak destek vermemeyi amaçlamakta ve bu da EGEC ve IGA tarafından ortak bir beyanda sorumsuzluk olarak nitelendirilmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yeni destek programlarına ilişkin müzakereleri içeren bir kararnamede (Schema di decreto sull’incentivazione delle Fonti di Energia Rinnovabile, FER1), İtalyan hükümeti tek taraflı olarak ülkedeki jeotermal enerjiye desteği kesmeye niyetli, jeotermal endüstrisine karşı bir saldırı düzenledi. İtalya’da doğmuş olan yaklaşık 1 GWe’lik yenilenebilir jeotermal enerji elektrik santralleri 6.2 TWh / yıl enerji üretmekte olup, yaklaşık 7.000 teşvik edilen yerel işe ek olarak 3.000 kişiyi doğrudan istihdam etmektedir.

Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC) ve Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA) konuya ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı.

Bu karar aynı zamanda, iklim etkilerinin, İtalya’da ağır izler bırakmaya başladığı bir zamanda, ithal fosil enerjinin daha fazla kullanılmasını teşvik etmesiyle, temelsiz bir saldırıdır.

İtalya’daki jeotermal enerji sektörü, KOBİ’lerden ve büyük enerji şirketlerinden oluşan,  son derece yenilikçi ve tarihsel olarak güçlü bir yerel pazar sayesinde dünya çapında ihracat yapan lider bir endüstridir. Jeotermal enerji, iklim değişikliğinin azaltılması için önemli bir yenilenebilir kaynak olarak kabul edilmektedir ve İtalya, bu sektörde inovasyona öncülük etmekte olup, son 5 yılda jeotermal enerjiye ilişkin araştırma, geliştirme ve inovasyon için 20 milyon Euro’luk bir kamu yatırımı vardır. İtalyan hükümetinin bu kararı, önde gelen ve tanınmış bir İtalyan endüstrisini isteyerek engellediği anlamına gelmektedir.

“Jeotermal enerji İtalya’nın yenilenebilir bir kaynağıdır, bu kaynak yerel ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen ve şimdi diğer ülkelerin kendi jeotermal sektörünü geliştirmelerine yardımcı olan son teknoloji bir İtalyan jeotermal endüstrisinin ortaya çıkmasına neden oldu.” Avrupa jeotermal enerji konseyi EGEC Başkanı Miklos Antics, “Herkes, enerji geçişine odaklanırken, jeotermal sektörüne destek vermeyen böylesi bir adım atmak büyük bir hata olur” dedi.

Uluslararası Jeotermal Birliği IGA Başkanı Alexander Richter. “İtalya hükümetinin, bu türden geriye dönük bir adımı destekleyerek, sadece İtalya’nın jeotermal sektörünün küresel gelişiminde tarihsel olarak oynadığı rolü hiçe sayarak, yatırımcıların jeotermal enerjiye olan güveninin tehlikeye girmesini teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda İtalya’nın enerji dönüşümünü de tehlikeye atmaktadır.” açıklamasında bulundu.

Bilinmeyen nedenlerden dolayı alınan ve hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan jeotermal enerjiye destek vermeme kararı, karbon emisyonlarının artması, Toskana bölgesindeki hava kalitesinin kötüleşmesi, işlerin kesilmesi, yatırım ve ekonomik kalkınmanın azaltılması ve İtalya’nın enerji güvenliğinin düşmesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Gerçekten de, İtalya’nın jeotermal enerji santralleri, binlerce fosil yakıtlı kazanın ve bunlarla bağlantılı NOx ve partikül madde emisyonlarının yerine, Toskana’daki hane halklarına ve işletmelere düşük maliyetli yenilenebilir ısı sağlamaktadır.

Miklos Antics, EGEC Başkanı,“Bu karar, İtalya da dahil olmak üzere tüm Avrupa hükümetlerinin Yenilenebilir Enerji Direktifi’nde, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik planları desteklemek için geriye dönük değişiklikler yapmamaları ve ileride yapılacak değişiklikleri önceden duyurmak için kabul ettikleri ilkeleri doğrudan ihlal ediyor” dedi.

IGA Başkanı Alexander Richter, “Küresel Jeotermal Topluluk endişeli” dedi. “Jeotermal enerji, dünyanın, geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayabilecek, tükenmez bir doğal enerji kaynağını temsil ediyor. Jeotermal enerji, küresel enerji geçişinde birçok amaca hizmet edebilmektedir. Konut ve işletme ısıtılması yanısıra, sera işletmelerinde de kullanılması, kaynakların birden fazla kullanımını sunarak sağlık ve güzellik ürünleri, turizmi çekmek ve jeotermal akışkan sulardan lityum gibi kıymetli metalleri türetmek gibi, ulusal ekonomilere ek değer yaratabilmesi bakımından eşsizdir. Jeotermal enerjnin, sürdürülebilir bir geleceğe doğru bir köprü görevi göreceğine ve fosil yakıttan yenilenebilir bir ekonomiye geçişi İtalya’da da destekleyeceğine inanıyoruz. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Küresel Jeotermal İttifakı (IRENA) içindeki temsilciliği bulunan İtalyan hükümeti tarafından verilen karar, uluslararası jeotermal topluluğa, ve uluslararası İtalyan şirketlerinin çalışmaları bağlamında yıkıcı bir mesaj gönderdi.” diye ekledi.

IGA ve EGEC, İtalyan hükümetinden, enerji geçişinin anahtarı olan yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjiye desteğini geri çekme konusundaki acımasız kararından geri dönmelerini rica ediyor.

Kaynak: Thinkgeoenergy