Haberler

Endonezya, jeotermal kalkınmada risk paylaşımı çabaları ile 278 milyon dolarlık fon aldı

Merkez Java, Baturaden projesi sahasında sondaj kulesi (kaynak: PT SAE)
Cannur Bozkurt 3 Eki 2019

Dünya Bankası, erken aşamadaki keşif risklerini azaltarak jeotermal enerji yatırımlarını arttırmak amacıyla Endonezya hükümetine 150 milyon dolarlık kredi verdi. Krediye Yeşil İklim Fonu ve Temiz Teknoloji Fonu tarafından 127,5 milyon dolar hibe eşlik ediyor.

Dünya Bankası, İcra Direktörlerinin erken aşamada keşif risklerini azaltarak jeotermal enerji yatırımlarını arttırmak için Endonezya’ya 150 milyon dolarlık kredi verdiğini açıkladı. İklime dost kalkınmayı destekleyen iki kurum olan Yeşil İklim Fonu ve Temiz Teknoloji Fonu’ndan 127,5 milyon dolar hibe, sağlanan krediye eşlik ediyor.

Endonezya hükümetinin desteklediği sondaj çabaları ile ilgili haberi sizlerle paylaşmıştık.

Jeotermal enerjinin Endonezya’nın sera gazı emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynaması bekleniyor. Sürekli güç sağlayan temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal, ülkenin kömürle çalışan güce ve diğer fosil yakıtlara bağımlılığını azaltabilir. Jeotermal kaynaklara kolayca ulaşılabilirse, maliyetler kömür ve doğal gaz ile rekabetçidir.

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati: “Endonezya’nın jeotermal sektörü çok büyük bir potansiyele sahip ve şu andaki kurulu jeotermal enerji kapasitemiz zaten dünyanın en büyük ikinci. Jeotermal, çevresel açıdan sürdürülebilir ve bu sektörün gelişmesi, Endonezya’nın genel enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası ve bizi ithal yakıtlara daha az bağımlı kılıyor. Bu nedenle, Endonezya hükümeti, geliştiricilerin jeotermal potansiyeli araştırmaya katılımını teşvik etme ve bu risk azaltma tesisi aracılığıyla destek sağlama konusunda güçlü bir bağlılığa sahip.”dedi.

Endonezya Jeotermal Kaynak Riski Azaltma (GREM) projesi kapsamında, finansman, kamu ve özel sektör geliştiricilerinin, başarısız bir arama yapılması durumunda maliyetin bir kısmını kapsayan da dahil olmak üzere, jeotermal kaynakların araştırılmasında riskleri azaltmalarına yardımcı olacaktır. Proje aynı zamanda jeotermal sektöründeki teknik yardım ve kilit paydaşların kapasite geliştirmelerini de finanse edecek.

Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Yeni, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Tasarrufu Genel Müdürü FX Sutijastoto ise “Hükümetin 2025 yılına kadar % 23 yenilenebilir enerji karışımı hedefine ulaşmak için yaklaşık % 7 veya 7.000 MW’a eşit bir jeotermal gelişimden katkıda bulunmak gerekiyor. Toplam 35 milyar dolarlık yatırım iddialı ve büyük bir gelişme. Jeotermal projeler özellikle arama aşamasında riskli yatırımlardır ve hiçbir finansal kurum bu erken aşama için finansman sağlamamaktadır. Araştırma faaliyetlerini finanse etmeye ve risk paylaşım aracı sağlamaya yönelik GREM oluşumunu memnuniyetle karşılarız. Proje, araştırma finansmanında büyük bir zorluğa cevap vermeye yardımcı olacak ve Endonezya’nın jeotermal gelişiminin başarısına katkıda bulunacak.” dedi.

Araştırma sondajı için maliyet, gelişen jeotermal gücün toplam maliyetine kıyasla nispeten düşüktür. Bununla birlikte, en riskli aşamadır ve bu ilk sermayenin, jeotermal kaynağın ekonomik olarak uygun olmadığını ortaya çıkarması durumunda maliyeti telafi edemeyeceği için geliştiriciler için zorlayıcı olduğu kanıtlanmıştır.

Endonezya şu anda net bir petrol ithalatçısı ve enerji üretimi için fosil yakıtlara büyük ölçüde güvenmeye devam ediyor. Toplam kurulu ulusal güç kapasitesinin % 88’i fosil yakıtlardan, % 12’si yenilenebilir enerjiden geliyor. Endonezya’da şimdi 1.9 gigawatt kurulu jeotermal enerji var ve hükümet, yenilenebilir enerji hedefine ulaşmada yardımcı olmak için ek bir 4.6 gigawatt geliştirmeyi planlıyor.

Dünya Bankası Endonezya ve Timor-Leste Ülke Yöneticisi Rodrigo A. Chaves: “Arama sondajı için finansman Endonezya’daki jeotermal genişlemenin önündeki başlıca engeller arasında yer aldı. Bu engelin aşılması, Endonezya’nın ülkenin büyük jeotermal potansiyelini tam anlamıyla kullanmasına olanak sağlayacaktır. Dünya Bankası, Endonezya’nın ekonomik büyüme, iş yaratma ve Endonezya vatandaşlarının refahı için bir temel taşı olarak elektriğe evrensel olarak ulaşmalarına yardım etmeye kararlıdır.” açıklamasından bulundu.

Proje, Yeşil İklim Fonu, Temiz Teknoloji Fonu, Enerji Sektörü Yönetimi Yardım Programı ve Küresel Altyapı Tesisi tarafından desteklenmektedir.

Dünya Bankası’nın sürdürülebilir enerjiye verdiği destek, Dünya Bankası Grubu’nun Endonezya için Ülke Ortaklığı Çerçevesinin önemli bir bileşeni olup, potansiyel olarak dönüşümsel etkisi olan hükümet öncelikleri üzerinde durmaktadır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy