Haberler

Endonezya’dan, jeotermalin koruma altındaki ormanlarında etkilerini değerlendiren rapor

Endonezya Power (PLN iştiraki) olan Chevron tarafından sağlanan buharlı Darajat Ünitesi (kaynak: wienblog-growtree / blogspot)
Cannur Bozkurt 11 Kas 2019

Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası / Dünya Bankası personeli tarafından hazırlanan yeni bir rapor yayınlandı. Rapor, Endonezya'da koruma ormanlarında jeotermal gelişimin çevresel ve sosyal değerlendirmesine bakarak, riskten kaçınma ve azaltma konusunda öneriler sunmakta.

Endonezya’da Orman Koruma Alanlarındaki Jeotermal Kalkınmanın Hızlı Çevresel ve Sosyal Değerlendirmesi konusunu inceleyen yeni bir rapor yayınlandı.

Rapor, mikro düzeydeki değerlendirmeyle, orman alanlarında jeotermal enerji gelişimi ile ilişkilendirilen temel riskler ve etkiler konusunda daha iyi bir görüş geliştirmek için mevcut 15 Endonezya jeotermal enerji projesini gözden geçirdi. Bu çalışma sırasında tespit edilen risk ve etkilere dayanarak, rapor, riskten kaçınma ve azaltma konusunda önerilerde de bulundu.

Endonezya için resmi olarak yayımlanan 330 jeotermal kaynak potansiyel puanının makro düzeyde değerlendirilmesiyle, rapor her bir nokta için çevresel ve sosyal risk sıralamasını belirledi.

Nihai hedef, iyi operasyonel yönetim biçimi ile, sosyal ve çevresel etkilerin etkin bir şekilde azaltılması yoluyla Endonezya’da temiz bir enerji kaynağının geliştirilmesini daha da teşvik etmektir.

Endonezya’nın jeotermal enerji potansiyelini açığa çıkarmak, politika kısıtlamaları, uygulama zorlukları, kapasite eksikliği, çevresel ve sosyal konular, gecikmelere izin vermek, düşük enerji fiyatlandırması geçmişi ve keşif ve proje geliştirmeye sermaye yatırımı eksikliği ile sınırlandırılmıştır. Bu birçok kısıtlamayı ele almak için Endonezya Hükümeti, 2012-2025 Jeotermal Gelişim Yol Haritası ve 2014’te yeni bir politika, tarife ve yasa gibi girişimlerle jeotermal kalkınmanın teşvik edilmesi için büyük çaba sarf etmiştir.

Endonezya’daki çoğu jeotermal potansiyel, ormanlık alanlarda veya yakınında bulunmaktadır. Bu, özellikle tatlı su temininde, nesli tükenmekte olan vahşi yaşamı barındırmakta veya yüksek kültürel ya da dini değerleri olan ormanlarda, ormanlarda çevresel ve sosyal etkilerle ilgili toplumsal kaygıları artırmıştır. Jeotermal enerji gelişimi ile ilgili çevresel ve sosyal etkiler ve riskler karmaşık ve önemlidir ve bu risklerin ve etkilerin jeotermal enerji projeleri arasında değişme dereceleri iyi anlaşılmamıştır.

Enerji ve Mineral Kaynakları Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı açısından çevresel ve sosyal risklerin daha iyi anlaşılması için yeni bir çalışma yürütülmüştür.

Dünya Bankası Enerji Uzmanı Muchsin C. Abdul Qadir; “Her iki bakanlık da hızlı değerlendirme aracı üzerine kurabilir ve koruma ormanlık alanlarda jeotermal proje geliştirmeyi önceliklendirmek ve planlamak için kullanabilir. Bu araç aynı zamanda, Dünya Bankası tarafından desteklenen ve devam etmekte olan bir hükümet arama sondaj projesi olan Jeotermal Enerji Akışı Geliştirme Projesine dahil edilecek jeotermal umutları taramak için kullanılıyor.” açıklamasında bulundu.

Bulgular

Kilit bulgu, proje erişim yollarının sosyal ve çevresel risklerin ve orman alanlarındaki jeotermal enerji gelişimi ile ilgili etkilerin ana nedeni olmasıdır. Endonezya’daki ortalama jeotermal enerji projeleri, benzer kapasiteye sahip diğer ülkelerdeki projelerden daha uzun erişim yollarına ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 10 km’lik proje erişim yollarına ulaşmak için 30 hektar orman temizliğine ihtiyaç duyulurken, yaklaşık 10 km2’lik orman, açılan karayolu nedeniyle kolay avlanma, yasadışı kütük kesimi, yangın ve diğer zararlı faaliyetlerin etkilerinden dolaylı olarak etkilenmekte.

Bu, Endonezya’da birçok jeotermal projenin yapıldığı uzak ormanlık ve dağlık arazilerle ve önceden varolan kırsal karayolu ağının düşük yoğunluğu ile ilgilidir, bu nedenle uzun yeni erişim yollarının inşasını gerektirir. Raporda ayrıca, yolların daha geniş olması çevresel etkilerin daha büyük olduğu tespit edildi. Bu nedenle, karayolu erişiminin yönetimi, ormanlar ve orman vahşi yaşamı üzerinde artan baskı riskini azaltmak için çok önemlidir.

Rapor, özellikle koruma alanlarının ana bölgelerine girdikleri takdirde, ormanlık alanların derinliklerine erişim yollarının inşasını gerektiren projelerden kaçınılmasını önermektedir. Endonezya, yol genişliklerini en aza indiren ve yolların etrafını temizleyen düzenlemeler geliştirmeli ve faunal geçiş menfezlerinin ve üst geçitlerinin ve daha az orman gölgelik açıklığı gerektiren iyi drenaja sahip yüksek kaliteli yol tabanı veya asfalt yolların montajı için gereklilikleri içermelidir.

Endonezya orman alanlarındaki jeotermal enerji gelişimi risk seviyesi, bir dizi sosyal ve çevresel faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişmekle birlikte, bu riskleri göz ardı etmenin jeotermal enerji geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını bildirmektedir. Hükümet kurumlarının, proje geliştiricilerin ve finansörlerin öncelik sırasındaki bu Dünya Bankası risk değerlendirmesini kullanmalarını önerir.

Raporun tamamına buradan erişebilirisiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy