Haberler

Filipinler’de PSALM, jeotermal dahil, IPP sözleşmeleri için özelleştirme planlarını yeniden gözden geçiriyor

Leyte jeotermal santral, Filipinler (kaynak: haber görseli)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 26 Kas 2018

Filipinler'in Enerji Santrali Varlık ve Yükümlülükleri Yönetimi Şirketi (PSALM), Birleşmiş Leyte jeotermal tesisinin toplu kapasitesi de dahil olmak üzere IPP sözleşmelerinin önerilen özelleştirilmesine yardımcı olacak bir danışmanlık hizmeti almak üzere.

Filipinler Manila’dan bildirildiği üzere, devlet tarafından işletilen Enerji Santrali Varlık ve Yükümlülükleri Yönetimi Şirketi (PSALM), üçüncü taraf bir danışmanla birlikte, kalan enerji görüşme anlaşmaları (ECA) ya da bağımsız enerji üreticileri (IPP) tedarik sözleşmeleri için elden çıkarma paketleri üzerinde yeniden çalışacak.

Ekim ayında, IPP sözleşmeleri teknik, sözleşmesel, hukuki, ticari ve tesise özgü konularıyla ilgili çalışma için 4 Aralık 2018’de yapılması beklenen ihale çerçevesinde niyet başvurularının yapılmasına yönelik bir talep gönderilmişti.

Alınacak danışmanlık, Caliraya-Botocan-Kalayaan (CBK) ve Casecnan hidro tesisleri için önerilen özelleştirme paketlerini; Birleşik Leyte jeotermal tesisi; Mindanao 1 ve 2 jeotermal enerji santralleri ve Mindanao kömür yakıtlı enerji tesislerine yönelik incelemeleri içerecektir.

Danışman, “ilgili anlaşmaları ve geçerli yasaları gözden geçirecek, ilgili kurum ve özel kuruluşlarla istişarelerde bulunacak ve önerilen özelleştirme seçenekleri ve yapıları için teknik, finansal ve yasal çerçeveleri kavramsallaştıracaktır.”

Başlangıçta Ulusal Enerji Kurumu tarafından imzalanan (ve sonuçta PSALM’ye devredilen) IPP’lerin güç tedarik sözleşmeleri genellikle, kendi kapasitelerini ticaret ve satış yapacak olan IPP Yöneticilerinin (IPPA’lar) atanmasıyla özelleştirilmekte.

Birleşik Leyte jeotermal tesisi için, toplu kapasitenin önerilen özelleştirmesi de, IPPA’ların tesisin 40 megawattlık “şerit kapasitelerinin” özelleştirildiği bazı engellerin ardından yeniden değerlendirilecektir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy