Haberler

GCF, Endonezya’daki jeotermal gelişim için 100 milyon dolarlık fon sağladı

Muara Laboh jeotermal proje sondaj sahasında sondaj kulesi, Endonezya (kaynak: Sumitomo Corp.)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 28 Oca 2019

Yeşil İklim Fonu, Yönetim Kurulunun Endonezya'daki kamu ve özel sektör jeotermal gelişimini finanse etmek için GCF'den talep edilen 185 milyon dolarlık fonun 100 milyon dolarlık ilk diliminin onayladığını açıkladı.

Endonezya’da jeotermal gelişimin önündeki en büyük engel, uygun finansman araçlarının ve jeotermal kaynak onayının erken risklerini gereğince karşılayan seçeneklerin sınırlı olmasıdır. Bu nedenle Yeşil İklim Fonu tarafından yakın zamanda bir güncelleme gerçekleştirdi.

Bahreyn’de yapılan yirmibirinci toplantısında, GCF Kurulu, Endonezya’daki kamu ve özel sektör jeotermal gelişimini finanse etmek için talep edilen 185 milyon ABD Doları’nın 100 milyon ABD Doları tutarındaki ilk dilimini onayladı. GCF çok yıllı destek olanağının ilk dilimi, Dünya Bankası, Endonezya Hükümeti ve özel sektör geliştiricileri tarafından 600 MW – 900 MW ek jeotermal kapasite elde etmek için 410 milyon ABD dolarını seferber edecektir. Tüm proje olanağı, 1 GW ila 1.5 GW jeotermal enerji için arama ve kaynak keşfini desteklemek için 760 milyon ABD doları seferber edecektir. Bu, üretici varlıkların ömrü boyunca 187-281 milyon tCO2eq değerine karşılık gelen daha az karbondioksit salınımı demektir.

GCF katkısı, jeotermal geliştiricilerin kaynakları bulma konusundaki belirsizlikle alınan erken aşamada araştırma riskini azaltmayı amaçlamaktadır. GCF’den sağlanan fon, kamu sektörü projeleri için üst düzey bir imtiyazlı krediden, özel sektör projeleri için geri ödenebilir hibe ve teknik yardım içeren bir paketten oluşmaktadır. Finansman paketindeki en önemli yenilik, özel sektör jeotermal yatırımcılarının başarılı olmaları durumunda, yeterli bir artış sağlarken arama riskini azaltmalarını sağlayacak dönüştürülebilir tahvillerin kullanılmasıdır. Küresel jeotermal kapasitenin yüzde 10’undan daha azının, özellikle jeotermal gelişimdeki erken aşamada yapılan arama risklerinin, finansman paketlerinin doğru kalibrasyonu ile ele alınması gereken bir engel olduğu tahmin ediliyor. GCF’nin Yenilenebilir Enerji Kıdemli Uzmanı Pierre Telep, “geliştiricinin değerini takip eden ve başarı durumunda yeterli primi sağlayan geri dönüşümsüzlük özellikleri nedeniyle, dönüştürülebilir tahvil olanaklarının bu etkiyi vaat ettiğini” söyledi.

Jeotermal projesler, Endonezya’nın enerji geçişinin merkezinde yer almakta ve şu anda ülkenin elektrik üretiminin yüzde 12,5’ini oluşturan yenilenebilir enerji kaynaklarının payını iyileştirme sözü vermektedir. Projenin, hükümetin elektrik üretimi karışımındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 2027 yılına kadar yüzde 23’e çıkarması hedefini desteklemesi ve jeotermal enerjinin yüzde 7 puan alması beklenmektedir. GCF’deki Azaltım ve Uyarlama Birimi Direktörü Alman Velasquez, “Bu proje Fon’un düşük karbonlu iklime dirençli yatırımlara olan bağlılığını vurgulamaktadır ve Endonezya Hükümeti’nin emisyon azaltma hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak açık bir iklim azaltma yolunu temsil etmektedir.” açıklamalarında bulunmuştur.

GCF, gelişmekte olan ülkelerin enerji üretiminde karbon ayakizlerini azaltmalarına yardımcı olarak küresel enerji dönüşümüne katılmakta ve temiz enerjiye erişimin olankalarına destek sağlamaktadır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy