Haberler

GEO-ENERGY EUROPE Proje toplantısı ve GEO-ENERGY Günleri başarı ile tamamlandı

GEO-ENERGY EUROPE ortakları ile POLE AVENIA üyesi KOBİ'lerin temsilcilerinden oluşan grup fotoğrafı, 5 Temmuz 2018, güneybatı Fransa - Pau'da yer alan Helioparc Technopole
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 10 Tem 2018

GEO-ENERGY EUROPE Proje ortakları, geçtiğimiz hafta üçüncü kez Fransa'nın güneybatısındaki Pau'da bir araya gelerek, proje koordinatörü POLE AVENIA'nın evsahipliğinde toplantılarını tamamladılar.

GEO-ENERGY EUROPE Proje ortakları yaklaşık 300 ulusal ve uluslararası katılımcı ile POLE AVENIA’nın en büyük etkinliği olan ve 3-4 Temmuz tarihleri arasında yapılan GeoEnergy Günleri’ne de katılarak ikili (B2B) toplantılar gerçekleştirdiler.

Etkinliği takip eden 5 Temmuz’da ise fiziksel olarak üçüncü kez bir araya gelen ortaklar rutin gelişim toplantılarını gerçekleştirdiler. Ortaklar, ortak veritabanlarını konsolide etmek, üyelerini tüm jeo-enerji endüstri değer zincirlerinde haritalamak ve bir Fırsat-Üstünlük-Tehdit-Zayıflık (FÜTZ – ingilizcede SWOT) analizi de içeren kapasite geliştirme faaliyetleri üzerinde çalışmalarını değerlendirerek, gelecek dönem çalışmalarını planladılar.

İşletmelerin Avrupa Rekabetçiliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (COSME) programı kapsamında finanse edilen GEO-ENERGY EUROPE projesi, jeo-enerjiye ilişkin uluslararası bir kümelenme oluşturmayı ve KOBİ’lerin derin jeotermal enerji piyasalarında uluslararasılaşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. 1 Ocak 2018’de 2 yıllık bir süre için başlayan Projenin ortakları Fransa’dan POLE AVENIA (koordinatör) ve GEODEEP, Belçika’dan EGEC, İspanya’dan Geoplat, Almanya’dan GeoEnergy Celle, Macaristan’dan CAPES, Türkiye’den JESDER ve İrlanda’dan GI’dır.

GEO-ENERGY EUROPE projesi tüm ortaklar için, gelişimlerini ve uluslararasılaşmayı hızlandırmak, olumlu uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak ve jeo-enerji endüstrileri (petrol ve doğal gaz, jeotermal, jeolojik depolama, vb.) arasındaki teknoloji ve bilgi transferlerini kolaylaştırmak için fırsat sunmaktadır. POLE AVENIA’nın Geo-Energy Günleri’nde düzenlenen B2B toplantıları, GEO-ENERGY EUROPE proje ortakları tarafından oldukça olumlu karşılanmıştır. Ortaklar sayıları 3 ile 18 arasında değişen ve yakın vadede eyleme geçebilecekleri görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

GEO-ENERGY EUROPE konsorsiyumu 300’den fazla KOBİ’den oluşan 600’e yakın üyeyi temsil etmektedir. Bu üyelerin yaklaşık 200’ü, sektöre ilişkin tüm değer zincirini kapsayan, jeoloji bilimi ve temel uzmanlık alanları olarak sondaj ile derin jeotermal enerjiye doğrudan katkı sağlamaktadır. Bir sonraki GEO-ENERGY EUROPE fiziki toplantısı, Eylül 2018’de CELLE’de, GeoEnergy Celle kümesinin ev sahipliğinde, 2018 Celle Sondaj Etkinliği ile birleştirilerek gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Basın iletişim- emmanuelle.piron@pole-avenia.com (GEO-ENERGY EUROPE Proje Koordinatörü); Twitter : @geoenergyeurope