Haberler

Global Jeotermal İttifak (GGA) Toplantısı – Dünya Çapında Jeotermal Gelişimi Artırmak

Opening Session of the IRENA Global Geothermal Alliance meeting in Florence, Italy (source: ThinkGeoEnergy)
Eren Günüç 11 Eyl 2017

IRENA tarafından Global Jeotermal İttifak çatısı altında İtalya'da düzenlenecek olan Bakanlar Toplantısı, dünya çapında jeotermal enerji gelişimini genişletmenin yollarını bulmak için bir araya gelecek.

Bügün 25’den fazla hükümetin liderleri ve bakanları, jeotermal enerjinin küresel olarak benimsenmesini ve gelişiminin artırılmasını hızlandırmak için İtalya’nın Floransa kentinde bir araya gelecekler. Global Jeotermal İttifak (GGA) toplantısı, jeotermal enerji gelişimine ayrılmış en büyük bakanlar toplantısını temsil ediyor.

Günümüzde jeotermal enerji, dünya genelinde kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin sadece yüzde 0,3‘ünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte – bir kez başlangıç ​​maliyetleri karşılandığında – mevcut en düşük maliyetli ve en güvenilir yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Jeotermal için küresel potansiyelin 200 GW civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Konferans, “Jeotermal Enerjiyi Sürdürülebilir Bir Enerji Geleceğine Doğru Tanıtmak İçin Birlikte Çalışmak” başlıklı konferans, geniş potansiyeline rağmen jeotermal kullanımın engellenmesine engel olan engelleri gidermek ve özel sektör ve kamu sektörü temsilcilerini bir araya getirecek. Toplantı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ile birlikte Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Çevre, Kara ve Deniz Bakanlığı için de dahil olmak üzere İtalyan hükümeti tarafından organize edildi.

İtalyan Çevre Bakanı Sayın Gian Luca, “COP21 Anlaşmasına olan bağlılığımız uyarınca İtalyan Hükümeti, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmeyi ve jeotermal sektör de dahil olmak üzere çevresel etkileri düşük, sıfır emisyonlu yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya kararlıdır” dedi. Galletti.

Bakanı Galletti, “Ülkem devreye girdi ve geniş ve olağanüstü yenilenebilir enerji bilgilerimize dayanılarak Ulusal Enerji Politikamız ve Stratejiler çerçevesinde hedeflere ulaşmaya devam edecek” dedi. “Bu, özellikle Toskana’daki Lardarello’daki ilk jeotermal enerji üretim tesisi geliştirilerek jeotermal enerji tecrübemiz için geçerlidir” dedi.

IRENA Genel Müdürü Sayın Adnan Z. Amin, “Düşük karbonlu enerji üretimi ve ısıtma ve soğutmada doğrudan kullanım için büyük potansiyeline rağmen, jeotermal enerji büyük oranda kullanılmamaktadır” dedi. “Şu anda kanıtlanmış jeotermal enerji potansiyelinin yalnızca yüzde 6’sını toplayabiliriz, yani sektör enerji sistemini karbona boşaltmak ve kanıtlanmış kaynaklarla 90 ülkede ekonomik büyümeye yönlendirmek için önemli bir fırsattır.

Amin, “Küresel Jeotermal İttifak bakanları, mümkün olan en güçlü şartlarda, jeotermal potansiyelinin açığa çıkması ve küresel enerji geçişine olan öneminin güçlendirilmesi için yenilenmiş bir irade sergileyen bir kilometre taşı” diyor.

Konferans, küresel hükümet ve iş dünyasındaki liderlerin, jeotermal enerjiyi büyütme ile ilgili zorlukları ve fırsatları tartıştıklarını duyacak 200’den fazla katılımcının ilgisini çekecek. Özellikle toplantıda, jeotermal yatırımların riskten korunması için gerekli mekanizmaların belirlenmesi, düzenleyici tutarlılık sağlanması ve sektördeki kurumsal ve insani kapasitenin güçlendirilmesi yolları üzerinde durulacaktır.

2015 yılında Paris’teki COP21’de kurulan GGA, dünya genelinde jeotermal enerji dağıtımını artırmaya kararlı kamu, özel, hükümetler arası ve sivil toplum aktörlerinin kapsayıcı ve çok paydaşlı bir platformudur. Üyeliği, 42 ülkeden ve 29 ortak kurumdan (çok taraflı örgütler, kalkınma ortakları, uluslararası ve bölgesel organizasyonlar, küresel mali kurumlar ve özel sektör dahil) oluşuyor.

İttifak, jeotermal enerji üretimi için küresel kurulu güçte yüzde 500’lük bir artış sağlamak ve 2030’da jeotermal ısıtmada yüzde 200 oranında bir artış sağlamak için çok daha elverişli bir çevreye yönelik çok taraflı çabaları artırmayı amaçlıyor.

Jeotermal enerji, yeryüzünün alt yüzeyinde, su ve / veya buhar olarak yüzeye taşınan ısı biçiminde olan enerjidir. Karakteristik özelliklerine bağlı olarak, jeotermal enerji temiz elektrik üretmek için veya ısıtma, soğutma, tarımsal ticaret ve endüstriyel uygulamalarda doğrudan kullanım uygulamalarında kullanılabilir.

Jeotermal enerjinin çevresel izleri önemsizdir ve öngörülebilirliği ve güvenilirliği, arz güvenliğini arttırırken yerel ekonomik kalkınmayı artırırken, küresel enerji sisteminin karbonatlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır.

Bu toplantı veya GGA hakkında daha fazla bilgi için GGA@irena.org ile iletişime geçebilirsiniz.

ThinkGeoEnergy katılacak ve bir panelde toplanacak. Toplantı hakkında burada ThinkGeoEnergy hakkında raporlar bulacaksınız.

Kaynak: IRENA basın açıklaması, ThinkGeoEnergy aracılığıyla