Haberler

GMK Enerji’den JES’lerin işletmesini kolaylaştıracak program: THERMOSOFT

Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 15 Kas 2018

GMK Enerji ve Insoftpro şirketleri tarafından jeotermal elektrik santralları için geliştirilen santral takip programı THERMOSOFT, jeotermal elektrik santrallerinde uygulamaya geçmeye başlamıştır.

GMK Enerji ve Insoftpro şirketleri tarafından geliştirilen THERMOSOFT programı, işletmeyi ve şirket hafızasını kişisel inisiyatiften dışarı çıkarmak, santralin ve ekipmanların anlık verimlerini gözlemleyerek müdahale etmek, elektrik üretiminin taahhüt edilen durumdan yüksek ya da düşük olup olmadığını hesap edebilmek, işletme bakım programlarını yapmak, sahada bakım-kontrol formlarını standartlaştırmak, bakım için gerekli stok takibini yapmak, vardiyada yaşanan her türlü olayı kayıt altına almak ve bunun tarihsel eğrilerini (historical trends) çıkarmak, vb. gibi birçok konuda jeotermal santral işletmecilerinin çalışmalarını kolaylaştıracak bir anahtar olacaktır.

5 ana modülden oluşan THERMOSOFT programı, tüm jeotermal santral işletmecilerinin işletme, arıza takip ve bakım süreçlerinin kolaylaştırılmasına, yapılan termodinamik analizlerle santralda optimizasyon yapılmasına olanak verilerek santralın sürekli yüksek verimde çalışmasına, arızalar oluşmadan önce müdahalelerde bulunup uzun süreli duruş ve performans kayıplarının önüne geçmeye olanak sağlamaktadır.

Termodinamik Analiz ve Verim Takip Sistemi: Santral scada sisteminden anlık alınan veriler üzerinden yapılan termodinamik işlemler sonucunda tüm ekipmanların anlık termodinamik analizleri yapılmakta ve verimleri ortaya konulmaktadır. Santrallarda her bir alt ekipmanın veriminin, eşanjörlerde ısı transferi oranlarının düzenli takip edilmesi hem santralın genel olarak en verimli noktada çalışmasını sağlamaktadır hem de ileride ortaya çıkabilecek olası arızalar için haberci olmaktadır. Ayrıca bu modül ile santralın bir sonraki gün saatlik olarak ne kadar elektrik üretebileceği de hesaplanabilmektedir.

İşletme ve Vardiya Takip Sistemi: Santral içerisinde vardiyada yapılan tüm olayların ve arıza kayıtlarının saklanması ve vardiyanın takip edilmesi sağlanmaktadır. Vardiya ve arıza kayıt sistemleri sayesinde işletmelerde zaman ve mali yönlerden büyük kazançlar elde edebilmekle birlikte bu modül kağıtsız ve bilgiye her an erişebilir bir ortam sağlamaktadır.

Arıza ve Bakım Takip Sistemi: Enstrüman ve ekipmanlara özel dosyalar açılmakta ve bu dosyalarda ekipmanların geçmiş arıza ve bakımları ile ilgili tarihçe tutulmaktadır. Böylece bakım zamanlarının takibinin yapılması ve arıza takiplerinin de kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Bu modül ile santralların günlük, haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık bakımları programlanmakta, bakımların takibi ve kontrolü yapılmaktadır. THERMOSOFT programı, işletmenin takibini en iyi şekilde yapabilmek için pratik kullanımı ile her detayın kayıt altına alınabilmesini mümkün kılmaktadır.

Stok ve Satın Alma Takip Sistemi: Santral içerisinde bulunan depolar veya koltuk altı ambarlarında bulunan malzemelerin takipleri sağlanmakta ve bu modül arıza ve bakım ile entegre olarak çalıştırılmaktadır. Böylece planlı veya plansız bakımlar için minimum stok miktarının sürekli tutulması sağlanmaktadır.

Historian Sistemi ve Grafik Raporlama Sistemi: Web tabanlı olarak WinCC üzerinden verilerin kendi veri tabanı modelimize aktarımı sağlanarak anlık ve geçmişe dönük olarak verilerin grafik olarak trendlerinin alınmasına ve yeni trendlerin kayıt olarak eklenmesine olanak sağlamaktadır. THERMOSOFT’un ilk basamağı tüm verilerin güvenilir ve kayıpsız şekilde saklanabilmesidir. Bu noktada, kullanılmakta olan PLC/Scada sistemleri, ilk yatırım maliyetlerini düşürmek adına, genelikle kısıtlı bir zaman aralığı için veri kaydına izin vermektedir. Ayrıca çoğu santrallerde kullanılan altyapıların BOP ve ORC tarafında ayrı otomasyon sistemleri olması (çoğunlukla farklı markalar) bu verilerin bir araya getirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu gibi zorluklar sebebiyle veriler genellikle operatör bilgisayarlarında manuel olarak tutulmaktadır. THERMOSOFT, tüm verilerin ve olayların otomasyon sisteminden ayrı bir platform da saklanabilmesi ve santralin daha iyi analiz edilebilmesini sağlamaktadır. Böylece santrallerin bağımsız değişkenler içerisinde (hava sıcaklığı, brine debisi vb.) verimli noktada çalışıp çalışmadığını anlık olarak takip edebilmek işletmelere büyük avantajlar getirecektir. Eşanjör, pompa vb. sistemlerin verimlerini sürekli ve anlık olarak görmek de, kestirimci bakım uygulamalarının daha da genişletilmesini ve olası arızaların önceden fark edilebilmesini sağlayacaktır.

Kaynak: GMK Enerji Haber Metni e-posta iletisi