Haberler

Güney Kore Bildiri Çağrısı 12. Asya Jeotermal Sempozyumu ( AGS12) 9-12 Kasım 2018,Daejeon, Kore Cumhuriyeti

Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 9 Tem 2018

12. Asya Jeotermal Sempozyumu ( AGS12) 9-12 Kasım 2018,Daejeon, Kore Cumhuriyeti ,“Jeotermal enerji kullanımı için toplumla uyum içinde bir teknoloji” sloganıyla sizleri bildiri göndermeye çağırıyor.

Güney Kore Bildiri Çağrısı 12. Asya Jeotermal Sempozyumu ( AGS12) 9-12 Kasım 2018,Daejeon, Kore Cumhuriyeti

Düzenlenen uluslararası sempozyumun amacı, Asya bölgesinde jeotermal enerji kullanımını artırabilmek, özendirebilmek amacıyla teknik bilgi alışverişini teşvik etmektir. Bu sempozyum, jeotermal enerji kullanımı ile ilgili teknolojiler ile ilgilenen herkese açıktır ve sektörün tüm aktörlerinin katkıları beklenmektedir.

12. Asya Jeotermal Sempozyumu (AGS12) Yerbilim başlığı altında jeoloji, jeokimya ve jeofizik konularını değerlendirecektir. Teknik konular başlığı altında arama, rezervuar yönetimi, ve santral operasyonu konuları ele alınacaktır. Hukuk başlığı altında ise jeotermal enerji kullanımının sosyoekonomik etkileri ve çevresel etkileri değerlendirilecektir. Sıcak Kuru kaya (EGS) teknolojileri ve ısı pompaları ile jeotermal enerjinin direkt kullanımı da sempozyum konuları içindedir.

Girişi ücretsiz olan sempozyuma katılım için ön kayıt gerekmektedir. Ön kayıtı buradan yaptırabilirsiniz. Ön kayıtlar 30 Eylül 2018 tarihinde son bulacaktır.

Başvuru için : (AGS12)

AGS12 Lokasyonu: 124 Gwahak-ro, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea