Haberler

İngiltere, Dünya Bankası ESMAP’a destek için 25 milyon dolar vaat ediyor

Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 18 Ara 2018

İngiltere hükümeti, Dünya Bankası tarafından jeotermal enerji üzerinde büyük işler yapan küresel bir bilgi ve teknik yardım programı olan Dünya Bankası Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı'na (ESMAP) 20 milyon GBP tutarında yardım taahhütünde bulundu.

Dünya Bankası, sizlerle paylaştığımız daha geniş bir finansman açıklamasının bir parçası olarak, İngiltere hükümetinin küresel bilgi ve teknik yardım programı olan Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı’na (ESMAP) 20 milyon GBP tutarında yardımda bulunma vaadini açıkladı. ESMAP, Dünya Bankası tarafından düşük ve orta gelirli ülkelerin çevresel açıdan sürdürülebilir enerji çözümlerini uygulamasına yardımcı olmak için yönetilmektedir.

İngiltere Enerji ve Temiz Büyüme Bakanı Claire Perry şunları söyledi: “İngiltere ve Kanada, dünyaya kömür kullanımını geçmişte bırakmada liderlik etmekte, Birleşik Krallık bu yıl 1.700 saatlik kömür kullanımını azalttı. Ancak iklim değişikliği, birlikte hareket etmemizi gerektiren küresel bir sorundur. İngiltere Hükümeti’nce 20 milyon Sterlinle desteklenen bu Dünya Bankası fonu, gelişmekte olan ülkeleri kömür ekonomisinden uzaklaşmak ve yenilenebilir enerjiyi benimsemeye teşvik etmek için dünya çapında uzmanlığın küresel olarak paylaşılmasına izin verecek ve ekonomiyi desteklerken gezegeni kurtarmaya yardımcı olacak hayati destektir. ”

ESMAP, çeşitli girişimler ve raporlarla jeotermal enerji gelişimini desteklemek için güçlü bir rol oynamaktadır. ESMAP’ın Küresel Jeotermal Gelişim Planı, jeotermal kalkınma için özel sektör yatırımlarını erken aşama sondajı sırasında yatırımcıların aldığı riskleri azaltarak büyütmek için 350 milyon ABD Doları tutarında birçok projeye fayda sağlamıştır. Bu projeler arasında 2017 yılında ESMAP tarafından Türkiye’ye getirilen Risk Paylaşım Mekanizması da yer almaktadır.

Bu nedenle, Birleşik Krallık tarafından sağlanan finansman, bu çabalara ümitle devam ettirecek ve hatta onları güçlendirecektir.

ESMAP tarafından paylaşılan jeotermal raporlar ve araştırmalar arasında şunlar bulunmaktadır:

Kaynak: ThinkGeoEnergy