Haberler

IRENA, elektrik enerjisinin ortalama yenilenebilir enerji maliyetini düşürdüğünü bildirdi. jeotermal

Jeotermal için ağırlıklı maliyet, kapasite faktörleri ve LCOE (kaynak: IRENA, 2019)
Cannur Bozkurt 30 May 2019

Yenilenebilir enerji üretim maliyetine ilişkin yıllık raporunda IRENA, sınırlı gelişmenin analizi zorlaştırdığını da belirterek, maliyete dayalı jeotermalin rekabetçi doğasını vurguluyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan kapsamlı bir maliyet çalışması, ana yenilenebilir enerji teknolojilerinin her biri için son trendleri vurgulamaktadır. Yüksek profilli Birleşmiş Milletler enerji ve iklim tartışmaları öncesinde yayınlanan 2018’in Yenilenebilir Enerji Üretimi Maliyetleri, dünyadaki projelerden gelen en son maliyet ve açık artırma fiyat verilerini temel almaktadır.

Ticari olarak temin edilebilen tüm yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin maliyetleri 2018’de düşmüştür. Raporun bugularına göre küresel ağırlıklı ortalama elektrik maliyeti, konsantre güneş enerjisi (CSP % -26), ardından biyoenerji (% -14), güneş fotovoltaik (PV) ve karada kurulu rüzgar için yıllık (her ikisi de % -13),  hidroelektrik (% -12), jeotermal ve açık deniz rüzgarı (her ikisi % -1)için azalmıştır.

Jeotermal için IRENA, daha büyük ölçekte eklenen sınırlı MW sayısı nedeniyle veri analizinin zayıflığına işaret ediyor. 2018’de IRENA, 500 MW’tan fazla yeni jeotermal enerji üretim kapasitesi ekledi. Yüksek sıcaklık kaynaklarının iyi olduğu yerlerde jeotermal, günün 24 saati çok ekonomik bir kaynak olabilir. 2018’de, devreye alınan yeni jeotermal tesislerin küresel ağırlıklı ortalama LCOE’si, 2017 yılına göre % 1 daha düşük olan 0,072 USD / kWh USD’dir. Jeotermal piyasası, mütevazı kalmaya devam etmekte olup, minimum 90 MW (2011) ile maksimum 2010 ve 2018 yılları arasında 650 MW (2015 yılında) yıllık yeni kapasite devreye alınmıştır.

Raporda, “her yıl başlatılan az sayıdaki projeye bakıldığında, herhangi bir yılda küresel ağırlıklı ortalama LCOE’nin, projenin yanı sıra ülkeye özgü projeden özel olarak etkilendiği vurgulanmaktadır. Yeni devreye alınan jeotermal tesislerin küresel ağırlıklı ortalama LCOE’si, 2010 yılında 0,05 / kWh ABD Doları iken, 2012 yılında 0,08 / kWh ABD Dolarına yükselirken, 2013 ve 2018 arasında ortalama 0,06 / kWh ABD Doları ile 0,07 / kWh ABD Doları arasında olmuştur.

Kaynak: ThinkGeoEnergy