Haberler

IRENA Meclisinin 9. Oturum; Jeotermal Toplantısı 12 Ocak’da gerçekleşecek

Abu Dabi'de gerçekleşen IRENA toplantısında Jeotermal Panel, 2018 (kaynak: IRENA)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 10 Oca 2019

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Meclisinin 9. Oturumu bu hafta Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak. Küresel Jeotermal İttifakı'nda “jeotermal”, bir özel oturumda tartışılacak. Etkinliklere, Uluslararası Jeotermal Derneği (IGA) adına Alexander Richter’da katılıyor.

Bu hafta, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Meclisi’nin (IRENA) dokuzuncu oturumu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi’sinde gerçekleşecek. ThinkGeoEnergy’nin kurucusu Alexander Richter, Uluslararası Jeotermal Derneği (IGA) Başkanı olarak etkinliklere üçüncü kez katılacak.

Ajansın en üst karar organı olan Meclis, küresel yenilenebilir enerji gündemini yeniden doğrulamak ve bu yönde atılacak somut adımları hızlandırmak için Devlet Başkanları, Bakanlar, hükümet yetkilileri ile  özel sektör, sivil toplum ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirmektedir.

Bakanlar ve üst düzey katılımcıların yer alacağı Meclis’te düzenlenecek olan iki bakanlık yuvarlak masası toplantısında, yenilenebilir enerjinin evrensel enerjiye erişim sağlamadaki rolü ve enerji sektöründeki dönüştürücü etkisi tartışılacaktır. “Enerji Dönüşümünde Toplumsal Cinsiyet” konulu özel bir akşam etkinliği, konuya ilişkin yeni bir IRENA yayınının başlamasına işaret edecek ve enerji dönüşümünün cinsiyet boyutu hakkında etkileşimli bir tartışma sunacaktır.

Küresel Jeotermal İttifakının bir parçası olarak 12 Ocak 2019 – 13:15 – 14:15 arasında “Diyaloğu ve İşbirliğini Artırma” adlı özel bir jeotermal etkinlik de gerçekleşecek.

Meclis’in Genel Kurul görüşmelerinde bir dizi sunum yer alacak ve IRENA Üye delegasyonlarından, paydaş gruplardan ve özel sektörden katkılar için fırsatlar sağlanacak. Genel Kurullar, Ajans’ın çalışmalarının ve ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yayılmasındaki eylemlerine odaklanacak. Meclis, 16. Konsey’in sonuçlarını da değerlendirecek ve belirli idari ve kurumsal konularda rehberlik sağlayacaktır.

IRENA tarafından paydaşlarla işbirliği içinde düzenlenen tematik toplantılar, Meclis süresince gerçekleşecek. Bunların temel amacı, ihtiyaçlar ve ortak öncelikler üzerinde ortak bir zemin bulma adına, yenilenebilir enerjinin önemi ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisinin farkındalığı arttırmak, birçok ülkeden politika yapıcıları, uzmanları birbirleri ile İletişim haline geçirmek ve iyi uygulamaları paylaşarak ortakları belirleyerek karar vericileri bilgilendirmektir.

Meclisin dokuzuncu oturumu, Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası’nın başında gerçekleşecek ve ardından 14-17 Ocak 2019 tarihlerinde IRENA tarafından düzenlenen bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Dünya Gelecek Enerji Zirvesi ile devam edecek.

Kaynak: ThinkGeoEnergy