Haberler

İzlanda’da CarbFix projesi, 16 milyon Euro AB Jeotermal Emisyon Kontrol fonu kazandı

Reykjavik Enerji'nin Hellisheidi JES'inde kuyu başları (kaynak: ThinkGeoEnergy haber görseli)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 4 Eki 2018

İzlanda'dalı Reykjavik Enerji'nin Hellisheidi jeotermal santralindeki CarbFix projesi, araştırmalara devam etmek için 16 milyon Euro tutarında kaynak sağladı. CarbFix projesi, bazaltik kayaçlarda CO2 depolamak için optimize edilmiş endüstriyel yöntemler araştırıyor.

Reykjavik Energy’nin CarbFix projesi, Avrupa çapında 17 ortaktan oluşan bir grupla birlikte, Avrupa Birliği tarafından Ufuk 2020 araştırma & İnovasyon programı çeçevesinde, 16 milyon Euro (18.5 milyon dolar) hibe aldı. Finansman, “Jeotermal Emisyon Kontrolü” için GECO projesine katkıda sağlayacak. Proje, Avrupa ve Dünya genelinde daha az karbon ve sülfür emisyonuyla daha temiz ve düşük maliyetli jeotermal enerjinin üretilmesini hedefliyor.

 

GECO projesi büyük ölçüde CarbFix yöntemine dayanmaktadır.

 

2007 yılında İzlanda Üniversitesi, Toulouse’de CNRS, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde bulunan Dünya Enstitüsü ve Reykjavik Enerji tarafından kurulan projeye, yıllar içerisinde çeşitli üniversiteler ve birçok araştırma enstitüleri katılmıştır. CarbFix projesi, bazaltik kayaçlara alan ölçekli CO2 yüklü su enjeksiyonu, laboratuvar bazlı deneyler, doğal analogların incelenmesi ve son teknoloji jeokimyasal modellemeden oluşan birleşik bir program ile CO2 depolamada endüstriyel yöntemleri optimize etmek için tasarlanmıştır. Bu araştırma projesinin ikinci ve eşit derecede önemli bir hedefi, gelecekte bu projede yapılan ilerlemeleri uygulamak için beşeri sermaye ve uzmanlık yaratmaktır.

GECO, halkın kabulünü arttırarak CarbFix yöntemini genelleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, yeniden enjeksiyon yöntemi dört Avrupa ülkesinde dört ayrı jeotermal sistemde uygulanacaktır:

  •  İzlanda’da yüksek sıcaklıkta bazaltik rezervuar;
  • İtalya’da bir yüksek sıcaklık gnays rezervuarı;
  • Türkiye’de yüksek sıcaklıkta yanardağ-klastik rezervuar; ve
  • Almanya’da düşük sıcaklıklı tortul rezervuar.

5 yıl süreli olan projenin Koordinatörü Reykjavik Enerji’dir.

Daha fazla bilgi içeren basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy