Haberler

İzmir’de gerçekleşen Bölgesel Enerji Sistemleri Konferansı bölgesel ısıtma sistemlerini tartıştı

Bölgesel Enerji Sistemleri Konferansı, İzmir-2018
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 29 Kas 2018

Danimarka ve Türkiye işbirliği çerçevesinde İzmir’de düzenlenen Bölgesel Enerji Sistemleri Konferansı, bölgesel ısıtmanın faydalarının altını çizerken, Türkiye’nin yadsınamaz jeotermal potansiyelinin bu alanda değerlendirilmesi gerekliliği de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

27 Kasım’da İzmir Swiss Otel’de sürdürülebilir ve enerji verimli bir gelecek için Bölgesel Enerji Sistemleri Konferansı düzenlendi. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Danimarka Bölgesel Isıtma Kurulu (DBDH) ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansa Türkiye ve Danimarka Enerji Bakanlıkları, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği de (ENSİA) kurumsal destek verdi.

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot, konferansın açılış konuşmasında Danimarka’nın yenilenebilir enerji alanında şampiyon olduğunu söyledi. Bu alanda hep önde kalmak istediklerini kaydeden Galskjot, “Danimarka’nın 2030’da kömürden elektrik kullanmama hedefi var. 2050’de de tüm enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerjiden karşılamak istiyoruz.” açıklamalarında bulundu.

İZKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Yavuz, Türkiye’nin oldukça ciddi bir oranda bölgesel ısıtma sistemleri kullanabilecek kaynaklara sahip olmasına ilişkin konunun altını çizdi: “İzmir, yenilenebilir enerji sektöründe yerini kanıtlamış bir şehir. Biz de 2023’e kadar olan bölge planlarımızda yenilenebilir enerjiye ağırlıklı yer veriyoruz. Konuyla ilgili üniversite sanayi işbirliklerini de destekleyeceğiz.”

Sürdürülebilir ve enerji verimli bir gelecek ve şehir dönüşümü için, Danimarka deneyimi üzerinden Türkiye’de neler yapılabilirin tartışıldığı konferansta İlbank ve EKF (Danimarka Export Credit Agency); bölgesel ısıtma sistemlerinin hayata geçirilmesinde belediyelere sağlanan finans modelleri hakkında bilgiler sundular.

Türkiye ve Danimarka, Mart 2017’de imzalanan Stratejik Sektörel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde enerji verimliliği ve bölgesel ısıtma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmekteler. Bu çalışmalar çerçevesinde oluşturulan bölgesel ısıtma sistemleri eylem planını başlıca dört başlık altında toplanabilir:

  • Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımının özendirilmesi;
  • Yenilenebilir enerji kaynakları ile kojenerasyon sisteminin yaygınlaştırılması;
  • Kojenerasyon ve bölgesel ısıtma-soğutma sistemlerinin potansiyelinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması;
  • Özellikle atık ısı kullanan sistemlerde kojeneratif uygulamaların yaygınlaştırılması.

Çalışmalarda öne çıkan ve belki de en önemlisi diyebileceğimiz bir diğer konu ise “Isı Kanunu”. Henüz taslak aşamasında olan kanunun 2019 mart-nisan aylarında tamamlanması beklenmekte. Gerek yeni oluşturulacak yerleşim, sanayii alanlarında, gerekse kentsel dönüşüme giren bölgelerde
enerjinin daha verimli kullanımını sağlamak ve olası olduğu ölçüde enerji harcamalarını azaltmak, bunu gerçekleştirmeyi sağlayacak milli ve yerli kaynaklarımızı devreye sokabilecek jeotermal gibi yenilenebilir (güneş, rüzgar, vb) enerji kaynaklarına yönelmek istenilmekte.

Konferans katılımcılarının da aktif olarak dahil oldukları ısı mevzuatının altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışma, sektör paydaşlarının bakış açılarının değerlendirilmesinde verimli çıktılar edinilmesine araç olmuştur.

Kasım   2019’da İzmir’de gerçekleşecek olan 4. IGC Türkiye – Jeotermal Kongresinde; Bölgesel Isıtma konusu programın bir parçası olarak yer alacaktır.