Haberler

Jeotermalin, ulusal enerji kaynakları arasında oynadığı önemli rol

Jeotermalin toplam elektrik üretimindeki payına göre sıralama, GWh (kaynak: ThinkGeoEnergy)
Cannur Bozkurt 31 May 2019

Alexander Richter tarafından derlenen bu genel bakışta, ülkelerin genel elektrik üretiminde jeotermal enerji payına göre sıralamasını gösteriyoruz.

Alexander Richter, dünya çapında jeotermal enerji gelişimini günlük rapor ederek, geliştirmeye meraklı olduğu araştırmaların bir kısmını yapmak için zaman bulmakta zorlandığını söyleyerek, şu anda kapsamlı jeotermal enerji santrallerinin, geliştirme projelerinin çevrimiçi versiyonları üzerinde çalıştığını belirtti. Çalışması, enerji santrali haritasında ve dünyada faaliyet gösteren jeotermal santrallerin açıklamalarında yapılan gecikmiş güncellemeleri içermektedir.

Geçen hafta, Heatpower.com’dan arkadaşları, LinkedIn’de bir dizi soru yaratılmasına neden olan, jeotermal enerji üretim kapasitesinin geliştirilmesi konusunda ThinkGeoEnergy’den bazı veriler paylaştı. Bu durum, jeotermal enerjinin nasıl bir rol oynayabileceğini gösteren ayrıntılı veriyi incelediğinde Richter’i büyüledi.

Richter, başlangıçtan itibaren, jeotermalde. kişi (nüfus) konusuna baktı, daha sonra % ‘sel olarak kurulu kapasiteyi inceledi. Fakat açıkça, bu sadece bir başlangıçtı, çünkü toplam elektrik üretimine kıyasla üretilen elektriğe indiği açıktı. Verileri toplamak kolay olmadı ve kullanılan verilerin bir kısmı diğer ülkeler için kullanılanlardan iki yıl kadar daha eskiydi. Ancak bu küçük çalışmanın sonucu, bazı ülkelerde jeotermal enerjinin ne kadar önemli olduğu konusunda farklı bir görünüm sağladığı için ilginçti.

Veriler, jeotermal enerjinin Kenya, El Salvador, İzlanda, Yeni Zelanda ve Nikaragua’daki çeşitli enerji kaynaklarının temel bir parçası olduğunu göstermektedir. Yalnızca Kenya’da, jeotermal enerji bazen elektrik enerjisinin % 50’sinden fazlasını, kurulu kapasitenin yalnızca % 30’una kıyasla sağlamakta ve bu da ülkeye güvenli baz yük elektrik sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bağlamda şaşırtıcı olabilecek ülkeler El Salvador, Nikaragua ve Filipinler’dir.

Richter ilerleyen günlerde derlenmiş yeni analizleri kaleme almayı planlamaktadır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy