Haberler

JESDER Fotoğraf Yarışması ‘’Sektörün Gözüyle Jeotermal”

IGC Türkiye 2017 - Exergy saha gezisinden bir kare Greeneco Jeotermal Enerji Santrali (Fotoğraf: Eren Günüç)
Eren Günüç 9 Şub 2018

JESDER, Milli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak “temiz enerji” sloganıyla Jeotermalin ülkemizdeki önemine dikkat çekmek amacıyla ikinci defa "Sektörün Gözüyle Jeotermal" fotoğraf yarışmasını organize ediyor. Son Başvuru tarihi ise 15 Mart 2018

Yarışmanın Konusu : Jeotermal enerjinin çıktığı topraklardaki görünümü, verdiği etkiyi, bu enerjinin üzerine kurulan enerji tesislerindeki işlenişi, yeraltından çıkan bu sıcak suyun nasıl enerjiye dönüştüğünü gösteren aşamaları, bu enerjinin gücünü hissederek çekeceğiniz fotoğraflarınızı bekliyoruz. Yarışmanın

Amacı : Milli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak “temiz enerji” sloganıyla Jeotermalin ülkemizdeki önemine dikkat çekmek.

Düzenleyici Kurumlar : JESDER (Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği)

Yarışma Bölümleri : Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümdür.

KATILIM ŞARTLARI

 • Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile JESDER Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanları, Mehmet KARA Enerji İletişim Danışmanlık çalışanları dışında; JESDER’e üye kuruluşlar ve bu kuruluşlara malzeme tedariği sunan firmalar, resmi kurum ve kuruluşlardan YİKOB, YEGM ve Enerji Bakanlığı çalışanlarının katılımına açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her fotoğrafçı en fazla 2 eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 • Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
 • Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamazlar.
 • Fotoğrafın yapısı değiştirilmemelidir. Birden çok fotoğrafın montajıyla oluşturulan, eserin orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya çıkarıldığı eserlerle katılım kural ihlalidir.
 • Katılımcı, mail olarak gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 • Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRAL YATIRIMCILARI DERNEĞİ’ne ait olacaktır. Bu eserler söz konusu kurumların arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler bu kurumlar tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler JESDER’in http://www.jesder.org sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar JESDER’in hizmet ve faaliyet kataloglarında yer alacaklardır.
 • Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar JESDER tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya, katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 • Fotoğraflar info@jesder.org adresine mail olarak gönderilecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme

 • 1. adım : Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ali Er” isimli katılımcı için aer, veya alier gibi).
 • 2. adım : Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
 • 3. adım : Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 • 4. adım : Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
  Örneğin “Ali Er” isimli katılımcının “Yeraltının Gücü” adlı 2018’de çektiği 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “alierD1_yeraltinin_gücü_2018” gibi…
 • 5. adım : Yarışmacı, mailin içerik kısmına, T.C. Kimlik numarasını, ismini ve soyadını, çalıştığı kurumu, fotoğrafın çekildiği yeri ve tarihi yazarak belirtmek zorundadır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar: 

 • jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların 70 cmx100 cm ebadında baskı alınabilecek büyüklükteki dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
 • Yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@jesder.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL

 • 1 adet öğretim üyesi
 • Fotokopter Prodüksiyon Hizmetleri – Yener Bozkurt
 • Sanat Galerisi Yöneticisi
 • Ufuk Şentürk (JESDER Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Mehmet Şişman (JESDER Başkan Yardımcısı)
 • Ali Kindap (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Serhat Dinç (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Murat SOLMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Başlama Tarihi : 8 Şubat 2018
 • Son Başvuru tarihi : 15 Mart 2018
 • Seçici Değerlendirmesi : 16-30 Mart 2018
 • Sonuçların Açıklanması : 1 Nisan 2018
 • Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : 12 Nisan 2018

ÖDÜLLER

 • 1.lik Ödülü : 2.000 TL Hediye Çeki
 • 2.lik Ödülü : 1.000 TL Hediye Çeki
 • 3.lük Ödülü : 500 TL Hediye Çeki
 • 2 Kişi Jüri Ödülü : 250 TL Hediye Çeki

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yarışma sonuçları www.jesder.org adresinden 1 Nisan 2018’de duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir.

Organizasyon Komitesi:  JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRAL YATIRIMCILARI DERNEĞİ

İletişim- Yarışma Sekretaryası:

Burcu ARSLAN
Seda DERYA
Cep : 0 553 441 83 28
Telefon : 0 232 457 77 22
E-posta : info@jesder.org
Web : www.jesder.org

Kaynak: JESDER