Haberler

JESDER GT’2018 Jeotermal Türkiye Çalıştay Konuları ve Program, 11-12 Nisan 2017

JESDER GT'18 Jeotermal Türkiye Web Sayfası: www.geothermalturkey.com
Eren Günüç 9 Nis 2018

JESDER Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Jeotermal Türkiye Kongresi ve Çalıştay'ının ikincisi bu sene yine Ankara Bilkent Otelde, 11-12 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. 

GT’2018 kapsamında, 11 Nisan 2017 tarihinde Sadece JESDER üyeleri, Devlet Yetkilileri ve Çağrılı Konuşmacılar için olan özel bir oturum düzenlenecek. İlk gün oturumlarının ağırlıklı konusu kongredeki gibi yine Jeotermal Mevzuat ve yaklaşan YEKDEM desteklerinin 2020 sonrası devamlılığı gibi konular olacak. 12 Nisan 2018 tarihinde ise yine harika bir kongre katılımcıları bekliyor.

11 Nisan 2018 Çalıştay Konuları Aşağıdaki Gibidir 

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması YEKDEM’in Geleceği
 • Yerli Katkı Payı Yapısının Yenileme (Uzatma) Sürecinin Düzenlenmesi
 • Hibrit Uygulamaların Önünü Açacak Mevzuat Yapısının Tamamlanması (Tübitak “Jeotermal Enerjinin Hibrit ve Entegre Kullanımı” Sunumu)
 • ÇED Sürecince 30 Gün İçinde Gelmeyen Kurum Görüşleri
 • Kamulaştırma İşlemlerinde Tarım Bakanlığı Uygulalamarı
 • Büyük Ovalarda Sondaj İzni Uygulamaları
 • Test Konularında Çevre Bakanlığı Mevzuatı
 • Su Kanunu Kapsamında Jeotermal Reenjeksiyon Uygulamaları
 • YIKOB’lara sunulan İşletme Projelerinin Bağlayıcılığı
 • Koruma Alanı Projelerinin Gerekliliği
 • Hidrojeolojik Etüd Raporlarının Gerekliliği
 • Mevzuattan Kaynaklanan Yatırımları Geciktiren Uygulamalar
 • Kurumlarda Geçen İzin Süreçlerinin Talep Olmaksızın Ruhsat Sürelerine Otomatik Ekenmesi
 • İmar İzinlerinde Süreçlerin Kısaltılması
 • İnşaat Ruhsatlarının Bakanlıkça Verilmesi
 • Elektrik Santrallerinin Tüm İzinlerinin Bakanlıkça Tamamlanması (İskan-İşyeri Açma vs..)
 • Pompa Enerji Tüketiminin Şebekeden Sağlanması
 • Akış Testlerinin Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi
 • Kaynak Koruma Alanı Raporunun Öncül Rapor Olarak Hazırlanması ve Üretime Geçildikten Sonra Toplanan Veriler ile Güncellenmesi
 • Kuyu İzni ve ÇED Sürecinde DSİ’nin Taleplerinin Standart Hale Getirilmesi
 • Lisansa Gerek Kalmaksızın Bazı İzinlerin ve Başvuruların Önlisans ile Yapılabilmesi İmkanının Sağlanması
 • Kuyu İzinleri ve İmar Planı Sürecinde Tarım ve Kuruma Kurullarının Aylık Toplantısının Sreci Uzatması
 • DSİ’nin İzin Süreçlerinde Standart bir Raporlama Yapısı Oluşturulması
 • Boru Hatları ve Kuyu Yerleri Kamulaştırmalarında YİKOB Üzerinden İçişleri Bakanlığına Giden Başvuruların Sonuçsuz Kalması

12 Nisan 2018 GT’18 Kongre Programı için tıklayın 

Daha çok ayrıntı için kongre web sitesi www.geothermalturkey.com adresini ziyaret edebilir gt@jesder.com adresinden ayrıntı talep edebilirsiniz.