Haberler

Kazakistan ısı ve enerji üretimi için jeotermal enerjiyi araştırıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Skyline (kaynak: haber görseli)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 15 Kas 2018

Orta Asya'daki Kazakistan Cumhuriyeti, ısı ve enerji üretimi için jeotermal enerjinin kullanımına yönelik, ön fizibilite çalışmalarına göre ülkenin yaklaşık %40'ında mevcut olduğu düşünülen kaynakları araştırmaya başladı.

Orta Asya’da bulunan Kazakistan Cumhuriyeti, yerel olarak rapor edilen bilgiye göre jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir ülke. Ön fizibilite çalışmalarına göre, ülkenin en az dörtte birinin jeotermal kaynak sahibi olduğu düşünülmektedir.

Bugün Kazakistan, 2030 yılına kadar alternatif enerji kaynaklarının payında %10’luk ve 2050 yılına kadar %50’lik bir artış gösterecek yeşil ekonomiye geçme planının bir parçası olarak, bu kaynakları elektrik üretimi ve ısı üretimi için kullanmak istemektedir.

KAZENERGY Derneği Başkan Danışmanı Arman Satimov “Kazakistan Hidrojeoloji ve Hidroekoloji Enstitüsü, bölgenin büyük bir kısmının -neredeyse %40’ının- jeotermal su kaynaklarına sahip olduğunu söyleyen birincil veriler sundu. Sıcaklık, bazı derinliklerde 70 ile 160 santigrat derece arasında değişmekte. Teknik bir belge oluşturmak için mevzuatta gerekli değişikikleri, bölgeleri ve pilot projeleri tanımlamalıyız ”açıklamasında buundu.

Ülkede uygulanacak ilk proje, yenilenebilir enerji gelişimi yolunda önemli bir atılım olabilir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy