Haberler

Kosta Rika Enerji Bakanlığı, düşük entalpili jeotermal konusunda diyalogu teşvik ediyor

Rincon de la Vieja Volkanı, Kosta Rika (kaynak: haber görseli)
Cannur Bozkurt 4 Mar 2019

Kosta Rika Enerji Bakanlığı, ülkedeki düşük entalpi / düşük sıcaklıklı jeotermal kaynakların kullanımı için düzenleyici bir çerçevenin başlatılması konusunda diyalogu teşvik ediyor.

Düşük entalpi jeotermal (düşük sıcaklıklı ısı) kaynakalara ilişkin düzenleyici bir çerçevenin oluşturulması için bilgi toplamak amacıyla, Kosta Rika Çevre, Enerji ve Telekomünikasyon Bakanlığı (MINAE), Enerji Alt-Sektör Planlama Sekreteryası (SEPSE) aracılığıyla ülkede jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesi yönünde diyalog başlattı.

Faaliyet, kaynağın keşfedilmesi ve kullanılmasıyla ilişkili kaynak özelliklerini, potansiyellerini ve çevresel kaygıları ve kullanımına ilişkin nihai bir düzenlemede göz önünde bulundurulması gereken sürdürülebilirliği ile ilgili hususları analiz etmek için dahil olan farklı aktörlerle bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Yerkürenin ısısından gelen jeotermal enerji, yüksek, orta ve düşük entalpiye sahip kaynak olarak sınıflandırılabilir. Sonuncusu ülkenin birçok bölgesinde bulunabilmekte, ancak mevcut Kosta Rika Elektrik Enstitüsü’nün Jeotermal Kanun’a göre (1976 tarihli 5961 sayılı Kanun), değerlendirilebilmesi için düzenleyici bir çerçeve gerektirmektedir.

Dekarbonize edilmiş bir ekonomiye ulaşmak için ülke, Ulusal Kalkınma ve Kamu Yatırım Planı, VII Ulusal Enerji Planı ve Ulusal Dekarbonizasyon Planına dahil çeşitli eylemler geliştirmekte. Bu anlamda, Ulusal Enerji Planı, amaçlarının bir parçası olarak, özellikle düşük entalpi jeotermal enerjinin kullanımı için düzenleyici çerçevenin analiz edilmesi ve önerilmesine odaklanmıştır.

Jeotermal enerji, değerlendirilme açısından ilginç bir potansiyele sahip olan ve şimdiye kadar çoğunlukla elektrik üretimi ve rekreasyon faaliyetleri için kullanılan enerji kaynaklarından biridir; bu nedenle, şu anda endüstri ve hizmetlerde kullanılan fosil yakıtların yerine kullanılmaya başlaması ulusal çıkarlar için önemlidir.

Enerji Bakan Yardımcısı Rolando Castro Cordoba için, MINAE’nin olası kullanımları, jeotermal kaynağın bir değere dönüştürülmesinde yasal çerçeveyi ve olası çevresel etkileri, gelişimin izlenebilir şekilde analiz edilmesini sağlamak için bu tartışma alanlarını teşvik etmek bir önceliktir.

Diyalog sürecine üretici birlikleri, iş odaları, çevre sektörü, meslek kuruluşları, tarımsal ve akademik kuruluşlar, elektrik şirketleri, araştırma kurumları, uluslararası kuruluşlar ve belediye kuruluşları temsilcileri katılmaktadır.

Bu sorunların yönetiminde MINAE için önemli bir müttefik, Federal Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü (BGR: Bundesanstalt für Geowissenschaften ve Rohstoffe) ve Uluslararası İşbirliği GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit aracılığıyla Alman Hükümeti olmaktadır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy