Haberler

MTA’dan ruhsatlı jeotermal alan ihalesi duyurusu

Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 2 Oca 2019

2 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ilanına göre MTA 3 adet jeotermal ruhsat ihalesi gerçekleştirecektir.

2 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete duyurusuna göre Edirne ve Amasya illerinin çeşitli ilçelerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Edirne ili Merkez ilçesi Hasanağa mevkii, Edirne ili Merkez ilçesi Hıdırağa mevkii Amasya ili Merzifon ilçesi Uzunyazı mevkiinde bulunan  3 saha için ruhsatlı jeotermal alan ihalesi gerçekleştirilecektir.

Kapalı zarf teklif yöntemiyle gerçekleştirilecek ihalelerde sahaların muhammen bedelleri 335.000 TL ile 425.000 TL arasında, geçici teminat bedelleri ise 10.050 TL ile 12.750 TL arasında değişmektedir. İhaleler, 14 Ocak ve 5 Şubat tarihlerinde  saat 10:30 saatinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonlarında yapılacaktır.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)  kapsamında yapılacaktır.

Kaynak: Resmi Gazete