Haberler

Praxisforum Geothermie.Bayern’de Avrupa Isı Zirve’si ilham verici sunumlar ile doluydu

Praxisforum Geothermie.Bayern, Ekim 2018, Münih, Almanya
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 18 Eki 2018

16-18 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen Praxisforum Geotherie.Bayern, ilham verici proje sunumları ile katılımcılar tarafından beğeni ile takip edildi. Etkinlik 18 Ekim’de gerçekleşen JeoTur ile bitiyor.

Türkiye’den JKBB (Jeoermal Kaynaklı Belediyeler Birliği) ve Armoni Danışmanlık’ın da katıldığı etkinliğin ilk gününde ısıtma sistemlerine yönelik finansal modeller ve kentsel planlama başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Finansal Modeller

Cenevre’de jeotermal enerjinin ısıtma sistemine entegrasyonu hakkında bilgi veren Loic Quiquerez’in (SIG – Cenevre Endüstriyel Hizmetler) ardından JKBB’den Ökem Çelem, Türkiye’de jeotermal ile ısıtmaya yönelik mevcut durum hakkında bilgi verirken, Armoni’den Cannur Bozkurt, Alaşehir’de jeotermal ile ısıtma konusunda yapılabilecek çalışmalar ve olası bir projenin finansal ihtiyacına yönelik bilgiler paylaştı.

Sunumların ardından deneyimlerini ve beklentilerini paylaşan katılımcılar, jeotermal ısının değerlendirilmesinde finansal modellerin nasıl oluşturulabileceğini tartıştılar. Öne çıkan başlıklar arasında CO2 üretiminde vergilendirme uygulaması, yenilenebilir kaynakların sistemlere entegrasyonunda yasa ve yönetmeliklerin teşvik edici biçimde düzenlemesi ve ısı kaynağının sağlanmasında mevcut jeotermal elektrik santrallerinin enjeksiyon suyunu paylaşması gibi öneriler bulunmakta.

Kentsel Planlama

Günün diğer oturumu olan kentsel planlama bölümünde, Storengy’den Fabiana Limongi, Fransa’nın Bordeaux kentinde bölgesel ısıtma projeleri hakkında bilgiler sundu. Storengy’nin mevcut bilgi birikimini, jeotermal kaynağın keşfi ve değerlendirilmesi konusunda nasıl kullandığını anlatan konuşmasında, proje’de yaşadıkları en önemli sıkıntılardan birinin şehir içerisinde sondaj için lokasyon bulmak olduğunun altını çizen Limongi, projenin finansal olarak SAF tarafından desteklendiğini belirtti.

Storengy 2020 Eylül içerisinde ısıtma sistemini tamamlamayı ve jeotermal ile ısıtma işlemine başlamayı öngörüyor. Limongi, sürekli ve gerekli ısıyı sağlayabilmek ve sistemi yenilenebilir kaynaklardan çalıştırabilmek için, jeotermal sistemin biyokütle kazanı ile entegrasyon içerisinde çalışacağını belirtti.

Stadwerke München’dan Christine Cröniger, tüm Münih’in 2040’dan itibaren jeotermal öncelikli yenilenebilir kaynaklardan ısıtılmasına yönelik projeyi tanıttı. Projenin, tamamlandığında bir enerji dönüşüm devrimi örneği olarak tarihe geçeceğini belirten Cröniger, sistemin sürdürülebilir olması için ısı depolama ve atıklar gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan da yararlanacaklarını açıkladı.

Oturumun son konuşmacısı VITO NV’den Ben Laenen, bir bilim adamı olaral jeotermal kaynağın değerlendirilmesi için başlanılan araştımanın, ilgili diğer kurumların da katılımı ile nasıl bir iş planına dönüşüp geliştiğine ilişkin sunum yaptı. Belçika Balmatt’da gerçekleştirilen proje, konunun farklı disiplinler tarafından beraberce ele alınması gerekliliği ve inovatif yaklaşımların çözüme katkısına dair çok güzel örnekler içermekte.

Diğer sunumlar

Etkinliğin etkileyici diğer bir oturumunda ise tesislerin jeokimyasal işletilmesi çerçevesinde besleme pompaları kullanılırken yaşanılan zorluklar ve edinilen deneyimler ışığında aksaklıklara dair çözümler tartışıldı.

Katılımcılar ayrıca, projelerde ilk sondaja dek geçen sürece ilişkin keşif stratejileri, ısıtma ağlarının verimliliği, jeotermal enerji üretimi, sondaj bütünlüğü ve genleşmenin kalitesi,  Üst Jura’da mevcut rezervuar analizine ilişkin deneyimlerin paylaşıldığı forumlarda fikir alışverişinde bulundular.

Jeotermal yatırımların tartışıldığı yuvarlak masa toplantısı ise Orta Avrupa’nın en aktif jeotermal pazarında fikir alışverişinde bulunma ve yatırım çerçevesini tartışma fırsatı sundu.