Haberler

Pusula G&C Türkiye’deki jeotermal know-how bilgi birikimini yurtdışına taşıyor

Ozan Atalay - Djibouti Gale le Coma Geothermal Project (Source: Pusula G&C)
Eren Günüç 16 Oca 2018

İlk olarak Afrika Cibuti'deki bir jeotermal proje ile yurtdışına açılan Pusula G&C, Tanzanya jeotermal projesi ve Çin'de JEREH firmasına verdiği eğitimler ile Türkiye'deki jeotermal bilgi birikimini yurtdışına taşıyor ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor.

Pusula G&C, çatı kuruluşu BM Holding’in doğalgaz ve jeotermal aramacılık sektöründe 2004’ten, jeotermal seracılık sektöründeki 2009’dan ve enerji yatırımcılığı sektöründe ise 1986’dan beri elde ettiği bilgi ve birikimlerini operatör şirketlerin hizmetine sunmak amacı ile kurulmuştur.

2016 yılında Afrika’daki Cibuti hükümeti Gale le Coma Jeotermal Projesi için gerçekleştirilen geniş kapsamlı jeotermal çalışmalara proje ekibine verilecek olan jeotermal eğitim programı ile başlamış olup jeotermal saha hakkında mevcut bilgilerin değerlendirilmesi; ön jeotermal arama çalışması programının oluşturulması, arama ve üretim kuyularının proglamlanması ve kuyu testelerinin planlanmasını içermektedir. Proje, gerek jeotermal araştırma ve geliştirme programının stratejik önemi, gerekse jeotermal rezervuların yüksek tuzluluğu ve sıcaklığı nedeniyle alışılagelenin dışında bir bakış açısı gerektirmekte ve zorlu şartlarda gerçekleşmektedir.

Cibuti’nin ardından Tanzanya devletinin TGDC (Tanzania Geothermal Development Company) açtığı 3 jeotermal kuyunun planlaması, dizaynı, yönetimi ve süpervizörlüğünün de dahil olduğu jeotermal rezervuar değerlendirme ve fizibilite çalışması ihalesinde, dünya devlerinin yanında kısa listede yerini aldı. İhale süreci devam etmektedir.

Pusula G&C, Türkiye’de birçok jeotermal enerjiye yatırım yapan şirkete aramacılık, üretim, sondaj ve işletme eğitimleri verdikten sonra Cibuti (ODDEG) 1 hafta ve Çin’de (Jereh) de 3 günlük bir jeotermal eğitimi verdi. Pusula G&C, Cibuti üniversitesinde de jeotermal aramacılık konusunda dersler verecek.

Cibuti projesi ile ilgili ayrıntılı bir haber ilerleyen günlerde bu sayfadan paylaşılacaktır.

Kaynak: Pusula G&C Şirket Bildirisi