Haberler

Singapur ve IEA ev sahibliği ile ilk ASEAN Temiz Enerji Yatırım ve Finansman Eğitim Programı

IEA Enerji Yatırım Analisti Michael Waldron'un Sunumu (kaynak: EIA haber görseli)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 7 Eyl 2018

Program, bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yönelik banka yatırımlarını harekete geçiren politikalar hakkında karar verme bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

İlk kez gerçekleştirilen Singapur-IEA (ınternational Energy Agency) Temiz Enerji Yatırım ve Finansman Eğitim Programı’nda, büyük ölçüde Güneydoğu Asya ve çevresi 15 ülkeden 100’den fazla katılımcı Singapur’da 28-30 Ağustos tarihleri arasında toplandı.

IEA’nın Güneydoğu Asya Enerji Görünümü’ne göre, bölgedeki ülkeler, artan enerji talebini karşılamak için 2040 yılına kadar 3 trilyon dolar ya da yılda 130 milyar dolarlık eşdeğer bir yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Singapur-IEA Temiz Enerji Yatırımı ve Finansman Eğitim Programı, bu yatırımları gerçekleştirecek ve bunu yapmak için sürdürülebilir finansman modelleri geliştirecek araçlara, ASEAN bölgesinde, devlete ait kamu kurumlarından politika yapıcılar ve profesyoneller eğitim vermek üzere tasarlanmıştır.

Eğitim Programını, yenilenebilir enerji & enerji sektörü ve enerji verimliliği modülleri oluşturmaktadır. Program uygulamalı müfredat, vaka çalışmaları, dersler, politikalar ve önlemler, risk değerlendirmesi, iş modelleri ve finansman yaklaşımları üzerine pratik alıştırmalar ve bu sektörlerdeki yatırımları desteklemek için bir finansal değerlendirme aracı eğitimini içermektedir.

Program, entegre enerji politikası ve katılımcıların, gerçek dünya bağlamında temiz enerji yatırımı için, ülke düzeyinde bir strateji geliştirmesine yönelik çapraz kesim simülasyonu üzerine ortak bir oturum da içermektedir. Program kapsamındaki materyaller, politika belirleyiciler tarafından politika ve yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesinde günlük olarak kullanılmak üzere tasarlanmış temiz bir enerji yatırımı ve finansman “araç seti” oluşturmaktadır.

Singapur-IEA Temiz Enerji Yatırımı ve Finansman Eğitim Programı, Singapur’un IEA’nın bir Dernek Ülkesi haline gelmesi ile 2016 yılında başlatılan Singapur-IEA Bölgesel Eğitim Merkezi girişimi kapsamında yapılan ikinci etkinliktir.

Kaynak: International Energy Agency