Haberler

Toskana’da Enel Green Power jeotermal faaliyetlerinin yerel ekonomiye büyük katkısı

Toskana / İtalya'daki Larderello jeotermal santralinde ışıklandırma (kaynak: Luca Serasini)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 29 Tem 2019

Enel Green Power'ın jeotermal grubu ile Toskana / İtalya'da jeotermal sektöründe faaliyet gösteren 40'tan fazla şirket arasında yapılan son toplantıda, bölgede ve ötesinde jeotermal enerjinin ekonomik etkisi ve fırsatları tartışıldı.

Enel Green Power tarafından başlatılan işbriliği çerçevesinde, şirketin jeotermal grubu ile jeotermal sektöründe faaliyet gösteren 40’ın üzerinde şirket arasında bir toplantı yapıldı. QuiNews Volterra tarafından bildirildiğine göre toplantıya Kurumlar, Co.Svi.G. (Jeotermal Alanların Geliştirilmesi Konsorsiyumu), ticaret birlikleri ve bir jeotermal santralin bulunduğu Belediyelerin işletmeleri lehine sosyoekonomik ve mesleki yankıları maksimize etmeyi amaçlayan girişimlerin teşviki için girişimci yapılar katıldı.

Enel Green Power, hem santrallerin işletme ve bakım sözleşmeleri hem de mevcut kuyuların akıllı olarak yeniden güçlendirilmesi, yeni kuyuların sondajı, verimlilik işlemleri ve teknolojik gelişmeler gibi geliştirme faaliyetleriyle ilgili verileri sundu.

Enel Green Power’ın şirket uzmanlığı ve bilgi aktarımı konusunda önemli çalışmaları yürüttüğü jeotermal sektöre ek olarak, yerel şirketlerin iş dünyasının diğer iş bağlamlarında işbirliği yapma konusundaki gittikçe artan fırsat hem ulusal hem de uluslararası bağlamda ortaya çıkmakta; bazı şirketlerin önemli bir uluslararasılaşma ve büyüme süreci ile teknik ve örgütsel bir bakış açısıyla gerçeğe dönüşmeye başladığı bir bakış açısı ya da jeotermal enerji ile ilgili olarak, gelişim için daha fazla kar marjı olabilecek ana faaliyet alanları endüstriyel bakım ve servislerle ilgili operasyonlar gibi.

Enel Green Power, şirketlere CoSviG ile birlikte teknik eğitim ve güvenlik konularında destek vermenin yanı sıra ekonomik ve istihdam açısından etkiyi artırmak için yeni faaliyetler keşfetme taahhüdünü çevresel etkiyi azaltmak ve Enel Green Power prosedürleriyle uyumlu olarak yerel işletmelerin katılımını optimize etmek amacıyla genel hizmetler açısından “sıfır kilometre” formülünü maksimize etmek için mevcut düzenlemelere ve toplam şeffaflığa uygun olarak gerçekleştirilmesi çerçevesinde doğruladı. Bu bağlamda, daha önce hiç şansı olmayan birçok yarışma kazanan 8 yerel şirket vakası sunuldu. Son olarak, hem ekonomik açıdan bakış açısını hem de çevresel açıdan ve şirketlerin teknolojik büyümesinden yarar sağlayacak olan, teknik ve sürdürülebilirlik değerlendirme unsurlarının ihalelerine dahil edilmesine yönelik derinlemesine bir analiz; Yerel hükümete, ihaleyi kazanacak olan şirketten bağımsız olarak maksimum güvence vermeyi sağlayacak sosyal fıkra yönü tartışıldı.

Larderello ve Toskana’da Enel Green Power, Pisa, Siena ve Grosseto illeri arasında yer alan 34 jeotermal elektrik santraline sahip, dünyanın en eski jeotermal kompleksini yönetmektedir. Toskana’da üretilen 6 milyar KWh’den fazlası, bölgesel enerji ihtiyacının yüzde 30’undan fazlasını sağlamanın yanı sıra, 10 binden fazla konut kullanıcısını ısıtmak için faydalı bir ısı, gıda zinciri, çiçekçilik, yaklaşık 30 hektar sera ve şirket, el sanatları ve deri ürünlerinin işlenmesini de sağlamaktadır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy