Haberler

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2018-2023 yılları arasında 3,600- 4,500 MW’lık jeotermal büyüme öngörüyor

Jeotermal Kapasitenin 2018-2023  arasında öngörülen büyüme eğrisi (kaynak: IEA, tablo: ThinkGeoEnergy)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 11 Eki 2018

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Yenilenebilir enerji kaynakları raporunda, 2018-2023 dönemi için 3,600 ila 4,500 MW'lık bir jeotermal enerji üretim kapasitesinin, yıllık ortalama% 4,7'lik bir büyüme oranı ile artmasını öngörmektedir.

IEA’ya göre, jeotermal enerji üretim kapasitesinin %28 oranında veya 4 GW civarında artması beklenmektedir. IEA tarafından belirtilen, kapasitenin 17.000 MW’ın üzerine çıkacağı tahminine karşın, ThinkGeoEnergy tarafından yapılan araştırmaya göre gerçek rakamın 18.000 MW’a daha yakın olma olasılığı daha gerçekçi.

IEA, Asya-Pasifik bölgesini (Çin hariç), 2018’den 2023’e kadar olan dönemde yaklaşık 2.000 MW’lık ek artışlarla en büyük büyüme alanı olarak tanımlamaktadır. Endonezya, mevcut jeotermal kaynakları ve güçlü projeleri nedeniyle, büyümenin en güçlü olduğu ülke olacaktır. Kenya, Filipinler ve Türkiye, %30 oranında kapasite artışını oluşturmaktadır.

IEA, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde ise jeotermal enerjinin, ön-gelişme risklerine, jeotermal projelerin keşifleri ve tesislerinin inşası sırasında finansman sağlanmasındaki zorluklara rağmen, jeotermal teknolojinin istikrarlı enerji üretimi ve CO2 emisyonu olmayan elektrik gücü üretmesi nedeniyle kalkınmasını beklemektedir.

Jeotermal enerji, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde jeotermal projelerin daha hızlı devreye alınması ile beklenenden %20 veya 900 MW daha fazla büyüyebilir. Endonezya, potansiyel jeotermal kaynaklardaki büyümenin yarısını sağlayabilir, Kenya tahminen 180 MW ekleyebilir. Her iki ülkede de geniş jeotermal kaynaklara sahiptir. Çin, Filipinler ve Türkiye’nin her biri yaklaşık 70 MW ek jeotermal kapasite ekleyebilirken, Etiyopya ve Fransa’da daha küçük eklemeler görülebilir.

Olumlu bir ek olarak, IEA ısıtma için jeotermal enerjinin  kullanımının önemine de değiniyor. IEA’ya göre Çin ve Türkiye, 2017 yılında  jeotermal ısı tüketiminin %80’ini oluştururken, 2012-2017 döneminde jeotermalde küresel tüketim iki katına çıkmıştır, IEA 2018-2023 döneminde ise sadece %24’lük bir büyüme bekliyor .

Thinkgeoenergy, Avrupa’daki bölgesel ısıtma ağlarına ve ağırlıklı olarak Çin’de jeotermal ısıtma üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak bu tahminlerin çok muhafazakar olduğunu düşünüyor.

Kaynak: ThinkGeoEnergy