Haberler

UNDP ve IRENA, düşük karbonlu enerji geçişini ilerletme adına küresel ortaklık ilan etti

UNDP Yöneticisi Achim Steiner ve IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera, (kaynak: UNDP)
Cannur Bozkurt 27 Haz 2019

UNDP ve IRENA, düşük karbonlu enerji geçişini hızlandırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için somut adımlar atmak amacıyla küresel bir ortaklık yaptığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 19 Haziran’da, düşük karbonlu enerji geçişini hızlandırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için somut adımlar atmak amacıyla küresel bir ortaklık yaptığını duyurdu.

İşbirliği kapsamında, kurumlar 2030 Gündemi’nin uygulanmasını hızlandırmayı ve gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan ortak girişimleri araştıracaklar.

UNDP Yöneticisi Achim Steiner, “En son kanıtlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek artan oranda küresel enerji sistemimizin bel kemiğini oluşturacağını ve bu nedenle ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi sağlamada ve sundukları çoklu faydaları gerçekleştirmede daha iyi destek vermenin zorunlu kılındığını gösteriyor” dedi.

New York’tan IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera ile Mutabakat Muhtırası’nın imzalanması sonrasında şu açıklamada bulundu: “Bu ortaklık, IRENA’nın yenilenebilir enerji konusundaki teknik uzmanlığını UNDP’nin iklim değişikliği konusundaki küresel portföyüyle birleşerek gerçekleşiyor.”

Güncel bir IRENA raporuna göre, yenilenebilir enerjinin düşen maliyeti, yenilenebilir enerji kaynaklarının şimdi en ucuz enerji üretim kaynağı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, sektördeki işler 2018’de büyüme göstermeye devam etti. IRENA’nın en yeni iş verileri, yenilenebilir enerji üreten ve kurarak giderek daha fazla ülkeye bağlı olarak, 2017’de 10,3 milyon olan yenilenebilir enerji istihdamının  2018’de dünya çapında 11 milyon kişiye ulaştığını gösteriyor.

Bu raporlar, Nisan ayında ABD’de yayınlanan ve ABD’de yenilenebilir enerji sektörünün, kömür yakıtlı santrallerden daha fazla elektrik üreteceği tahmin edildiğini belirten bir raporun toparlanmasına neden oldu.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, “Bunun gibi ortaklıklar, iklim değişikliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın derin zorluklarına karşı dünyanın tepkisini güçlendirmektedir” dedi.

Francesco La Camera açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu işbirliği, IRENA’nın teknik bilgisini ve yenilenebilir enerji veri deposunu UNDP’nin geniş küresel kalkınma ve proje uygulama ağı ile bir araya getiriyor. Bu tamamlayıcılık, enerji erişimini ilerletmek, düşük karbonlu enerji geçişini hızlandırmak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için etkili yolları araştırmamızı ve birlikte geliştirmemizi sağlayacaktır. UNDP, Birleşmiş Milletlerde iklim eyleminin başlıca destekçisidir. Dikey fonlar, iki taraflı ve çok taraflı ortaklarla işbirliği yaparak 3,2 milyar ABD doları tutarındaki hibe finansmanı portföyüne dayanan UNDP, Paris Anlaşması kapsamında Ulusal Belirlenmiş Katkıları (NDC’ler) tasarlamak ve uygulamak için ülkelere finansal ve teknik destek sağlamaktadır. Bu çalışma boyunca UNDP, enerji de dahil olmak üzere iklim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hedeflerini, uzun vadeli ulusal ve sektörel kalkınma planları ve bütçelerine hizalamak, sektörler ve bakanlıklar arasında aktörler arasında ortak koordinasyon mekanizmaları oluşturmak ve finans kanallarına öncelik vermek amacıyla NDC yaklaşımlarını ve uygulama süreçlerini teşvik etmektedir cesaret verici eylemler yapmak ve izleme ve raporlama sistemlerini entegre etmek istemektedir. IRENA ile ortaklık, ülkelere verilen desteğin arttırılmasına ve Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sunulmasını hızlandırmaya yardımcı olacaktır.”

Kaynak: ThinkGeoEnergy