Haberler

Web Semineri – Jeotermal konusundaki çevresel endişelerin ele alınması, 16 Mayıs 2019

Hellisheidi / Iceland’de sondaj sahasında sondaj kulesi, İzlanda (kaynak: şirket)
Cannur Bozkurt 9 May 2019

AB tarafından finanse edilen GEOENVI projesi, jeotermal enerjinin değerlendirilmesinde çevresel kaygıları gidermekle ilgili ilk web seminerini 16 Mayıs'ta saat 10:30 - 12:00’da (CET) düzenliyor.

JESDER’in de katılımcısı olduğu ve AB tarafından finanse edilen GEOENVI projesi, jeotermal enerjinin değerlendirilmesinde çevresel kaygıları gidermekle ilgili ilk web seminerini 16 Mayıs’ta saat 11:30 – 13:00’da düzenliyor.

GEOENVI projesinin amacı, önce proje geliştiricilerine çevresel etkileri değerlendirmek için uyarlanmış bir metodoloji belirleyerek ve operasyonel veya gelişimdeki jeotermal projelerin çevresel etkilerini ve risklerini değerlendirerek çevresel kaygıları, kaynağın kullanımında oluşabilecek etkiler ve riskler açısından cevaplamak.

GEOENVI projesi, derin jeotermal enerjinin Avrupa’nın gelecekteki enerji arzındaki rolünü giderek daha sürdürülebilir bir şekilde yürütmesini sağlama ve çevresel kaygıları gidermek için sağlam bir strateji oluşturma hedefine sahiptir. En iyi uygulamaların paylaşımını, seçilen alanlarda uyumlaştırılmış yöntemlerin test edilmesini sağlamak ve daha sonra Avrupa çapında çoğaltılmasını kolaylaştırmak için tüm jeotermal paydaşlarla iletişim kuracaktır. Proje, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı tarafından finanse edilmekte ve EGEC tarafından koordine edilmektedir.

Projeye ilişkin daha fazlası bilgiye buradan (www.geoenvi.eu) ulaşabilirsiniz.

Düzenlenen web semineri, Kasım 2018’den bu yana çalışan GEOENVI projesinin ön sonuçlarını sunacaktır. Ayrıca, katılımcıların projenin metodolojisi hakkında görüşlerini veya yorumlarını verebilecekleri girdi ve sorulara açık olacaktır.

  • 11:30 – 11:40 – Sunum GEOENVI projesi
  • 11:40 – 11:55 – Derin jeotermal için çevresel hususların haritasını çıkar
  • 11:55 – 12:05 – Çevresel konularla ilgili soru-cevap
  • 12:05 – 12:20 – Çevresel etki değerlendirmesi için, derinlemesine jeotermal sistemlerin yaşam döngüsü perspektifiyle uyumlaştırılmış metodolojisi
  • 12:20 – 12:30 – Derin jeotermal sistemler için yaşam döngüsü çevresel değerlendirmesi hakkında soru-cevap
  • 12:30 – 12:40 – Çevresel düzenlemelerle ilgili tavsiyeler
  • 12:40 – 12:50 – Jeotermal piyasa oyuncuları GEOENVI araçlarını nasıl uygulayabilir?
  • 12:50 – 13:00 – Soru ve Cevap oturumu

Web seminerine buradan kayıt olabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy