Haberler

YEKDEM sonrası teşvik modeli üzerinde çalışmalar tamamlanmak üzere

IFAT Çalıştayı (kaynak: Enerji Günlüğü)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 3 Nis 2019

Enerji Günlüğü tarafından düzenlenen Çalıştay’da bilgi veren Enerji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, yenilenebilir kaynakların desteklenmesinde devletin öngörülebilir piyasa, arz güvenliği ve yerlileşme olmak üzere üç önceliği bulunduğunun altını çizdiler.

IFAT – Çevre Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Atıktan Enerji Potansiyeli: Fırsatlar ve Öneriler” çalıştayına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, Ankara, Malatya Büyükşehir Belediyeleri yetkilileri ile atıktan enerji alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanları katıldılar.

Enerji Günlüğü’nün gerçekleştirdiği Türkiye’de Atıktan Enerji Potansiyeli: Fırsatlar ve Öneriler Çalıştayı katılımcıları, Türkiye’nin atıktan enerji potansiyelini hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan teşvikleri de ele aldılar. 2005 yılında devreye giren ve 31 Aralık 2020’de sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM), revize edilerek uzatılması gereğine vurgu yaptılar.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, YEKDEM sonrasında biyokütleye yönelik devlet desteklerinin kaynak ve teknoloji ayrımı yapılarak verilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yetkililerinin verdiği bilgiye göre YEKDEM sonrası dönemde biyokütle enerjisine yönelik destekler, biyometanizasyon, landfill ve termal olarak üç grup altında toplanarak belirlenecek.

Yetkililer, yenilenebilir kaynakların desteklenmesinde devletin öngörülebilir piyasa, arz güvenliği ve yerlileşme olmak üzere üç önceliği bulunduğunun altını çizdiler. Çalıştay’da aktarılan bilgiye göre yerli girdi kullanımının arttırılması amacıyla yerli teknoloji ve yerli aksam desteği, YEKDEM sonrasında da sürecek.

Jeotermal sektörü de, yatırımların devamı için kaynağın değerlendirilmesinde teşvik mekanizmasının öneminin her ortamda altını çizerek belirtmektedir. Şubat ayında Ankara’da JESDER tarafından gerçekleştirilen konferans sırasında yetkililer tarafından belirtildiği üzere, yeni YEKDEM’in en kısa zamanda açıklanması beklenmektedir.

Kaynak: Enerji Günlüğü Basın Bülteni