Haberler

AB’de ısı hizmetleri için, özellikle de jeotermal sektörü için, adil rekabet sağlanmalı

AB bayrakları (kaynak: flickr/ mihisdesign, creative commons)
Cannur Bozkurt 24 Eyl 2020

EGEC, AB'nin yeşil enerji geleceğinde ısı hizmetleri için adil bir rekabeti garanti altına almak adına, AB'den Gaz İç Pazarının yasal temelindeki rekabetçi bozulmanın etkisinin tam bir incelemesini istiyor.

Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC), İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager’a yazdığı bir mektupta, Gaz İç Pazarının yasal temelindeki rekabetçi bozulmanın etkisinin tam bir incelemesini talep etti.

Jeotermal endüstrisi, Gaz İç Pazarı’nın neden olduğu ve yenilenebilir ısıtma ve soğutma hizmetleri pahasına kendisine hakim bir pazar konumu veren önemli rekabet bozulmasından endişe duyuyor.

Isı, AB’nin toplam enerji tüketiminin yarısını oluşturmaktadır. Bu ısı tüketiminin yaklaşık % 80’i, AB ve hükümet sübvansiyonları tarafından kilitlenen fosil yakıtlardan geliyor.

EGEC Genel Sekreteri Philippe Dumas, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager’a yazdığı mektupta, “Isı, elektrik gibi, birden çok sağlayıcıya sahip bir hizmettir. Fosil gaz, AB’nin tüm ısıtma sektörünü temsil etmemektedir. Yenilenebilir ısıtma teknolojileri ile tam ve adil rekabete maruz kalması gereken bir hizmet sağlayıcıdır” sözlerine yer verdi.

Antlaşmanın 176. Maddesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilerin desteklenmesinin yanı sıra arz güvenliğini, birbirine bağlanmayı sağlayan bir iç enerji piyasası talep etmektedir. Bununla birlikte, Gaz için İç Pazar düzenleyici tabanı, yenilenebilir ısıtma teknolojilerini aşağıdakiler yoluyla önemli bir rekabet dezavantajına sokmaktadır:

  • Jeotermal enerjinin, enerji altyapısına destek yatırımından hariç tutulması
  • Uzun vadeli gaz tedarik ve tüketim sözleşmeleri
  • 2007 Enerji Sektörü Rekabet Araştırmasının neden olduğu çarpıklıklar (SEC (2006) 1724)
  • Binalar için gaz ve diğer fosil yakıtlı ısıtma ve soğutma hizmetlerinde tek tip karbon fiyatının olmaması

Philippe Dumas sözlerini şöyle tamamladı: “Komisyon, Yeşil Anlaşmada ciddiyse, fosil gazının baskın konumuna son vermek hayati önem taşıyor. Gaz İç Pazarının yasal temelindeki rekabetçi bozulmanın etkisinin yanı sıra, bununla ilişkili doğrudan ve dolaylı fosil yakıt sübvansiyonlarının yenilenebilir ısıtma ve soğutma hizmetlerinin sağlanması üzerindeki etkisinin tam bir incelemesini tavsiye ediyoruz.”

Kaynak: ThinkGeoEnergy