Haberler

ABD’nin açılışı, ultra derin jeotermal dalga sondaj teknolojisi için tohum fonlarını artırdı

Endonezya Sarulla projesi, sondaj (resim hikaye ile ilgili değil - kaynak: Sarulla Operasyonları)
Cannur Bozkurt 13 Haz 2020

ABD'de MIT'den teknolojik çıkış yapan Quaise, Inc., jeotermal enerjiye erişmek için 10-20 km'ye kadar ultra derin kuyuların delinmesine yardımcı olmayı hedefleyen dalga sondaj teknolojisinde çalışmak için tohum finansmanı çerçevesinde 6 milyon dolar topladı.

Jeotermal kaynağa erişimde milimetre dalga sondaj teknolojisine öncülük eden ABD şirketi Quaise Inc., Tohum Fonlama’da (seed funding) 6 milyon dolar topladığını açıkladı. Finansman turu, dünyanın en acil sorunlarını çığır açan bilim, mühendislik ve liderliğin bir araya gelmesiyle çözen erken aşama Tough Tech şirketlerine yatırım yapan MIT’den çıkan girişim şirketi The Engine tarafından yönetildi. Vinod Khosla, şirketin kuruluşunda ve finansmanında etkili oldu. Finansmana İşbirliği Fonu (Collaborative Fund) da katıldı.

Jeotermal enerji, Dünya’da depolanan termal enerjidir ve her yerde bulunur, ancak gezegendeki yüzeye kolayca erişilebildiği belirli yerler hariç, sondaj teknolojisindeki sınırlamalar nedeniyle önemli bir enerji kaynağı olarak kullanılması önünde engeller bulunmaktadır. Derin sondaj teknolojisindeki ilerlemelerle, medeniyetimizi bin yıldır güçlendirecek kadar bol olan süper kritik jeotermal enerjinin dünya çapında kilidi açılabilecek.

Quaise, MIT Plazma Bilim ve Füzyon Merkezi’nde icat edilen hibrit bir derin sondaj yöntemi geliştiriyor ve ticarileştiriyor. Çığır açan teknolojisi, günümüzde geleneksel delme ile gerçekleştirilebilecek olanın ötesinde derinliklerde sondaj yapabilmek için milimetrik elektromanyetik dalgalar üretmek için bir jirotron kullanıyor. Şirket, bu temiz, karbonsuz ve güç-yoğun enerji kaynağı için fırsatı önemli ölçüde açacak olan 10-20 km derinliklere ulaşmak hedefi ile çalışıyor.

Quaise Energy CEO’su Carlos Araque, “Odak noktamız, dünya kabuğunda bulunan sıcak kayaya erişecek kadar derinlemesine delmek ve bu ölçekte temiz bir enerji kaynağının kilidini açmak için bu çığır açan yaklaşımı uygulamaktır” dedi. “Bu hedefe ulaşmak için petrol ve gaz endüstrisinin bilgi ve ayak izinden yararlanmayı ve küresel ölçekte operasyonlara başlamamız için 100 yıllık bir başlangıç ​​yapmayı amaçlıyoruz.”

Jeotermal enerjinin geleceği ve geleneksel sondajın değişimi, on yıldan uzun bir süredir MIT’den Paul Woskov tarafından takip edildi. Woskov ilk olarak Enerji Bakanlığı tarafından desteklenen Jeotermal Enerjinin Geleceği raporunu okuduktan sonra sert kristal kayayı eritmek ve buharlaştırmak için jirotronların kullanılmasını önerdi ve MIT Enerji Girişimi’nden laboratuvardaki fikirlerini doğrulamak için bir hibe aldı. 2017 yılında Paul Woskov, AltaRock Energy’den Aaron Mandell aracılığıyla Carlos Araque ve Matt Houde ile tanıştı ve 2018’de Aaron, Carlos ve Matt, teknolojinin daha fazla geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için toplu olarak Quaise’i kurdular.

The Engine Genel Ortağı Ann DeWitt, “Bugün talebin büyük çoğunluğunun fosil yakıtlarla karşılandığı Dünyanın enerji talebinin önümüzdeki otuz yıl boyunca % 50 artması bekleniyor” dedi. “Jeotermal enerji, eğer geniş ölçüde erişilebilirse, gezegenimiz için ortaya çıkan zorluğu giderebilen az sayıdaki enerji kaynağından biridir. Quaise’in teknolojisi tam olarak bunu vaat ediyor.”

Vinod Khosla, “Jeotermal, nükleer olmayan ve enerji verilebilecek en umut verici enerji kaynağı olmaya devam ediyor” dedi. “Depolama gerektirmez, küçük bir çevresel ayak izine sahiptir ve Quaise’ın hedeflediği derinliklerde, sadece bugünün jeotermal sahalarında değil, tüm dünyada uygulanabilecek ve rekabetçi hale gelecek. Rüzgar ve güneş, düşük maliyetli olsa da, uzun süreli depolama gerektirir ve büyük çevresel ayak izleri onları yalnızca belirli yerlerde uygulanabilir kılar.”

Finansman, Quaise’in teknolojiyi geliştirmek ve üç yerde çok disiplinli bir ekip oluşturmak için çalışmalarını destekleyecek: Boston, MA, Houston, TX ve Cambridge, İngiltere. Quaise, saha geliştirme ortaklarıyla ilişkilerini daha da geliştirecek ve araştırma kurumlarıyla işbirliğini genişletecektir.

Quaise Hakkında

Quaise, dünyadaki jeotermal enerjiden yararlanmak için yeni milimetre dalga delme sistemleri geliştirmekte, ticarileştirmekte ve bu enerji kaynağını sınırlayan coğrafi kısıtlamaları aşmaktadır. Quaise’in teknolojisi, dünyadaki en büyük güç yoğun temiz enerji kaynağına erişerek temiz enerji geçişine olanak tanır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy