Haberler

Afrika 1. EAGE Jeotermal ve Hidroelektrik Çalıştayı, 7-9 Aralık 2020

Huru Park, Nairobi / Kenya (Kaynak: Flickr / Demosh, Creative Commons)
Cannur Bozkurt 5 Haz 2020

7-9 Aralık 2020, Nairobi, Kenya'da gerçekleşecek ilk EAGE Jeotermal Enerji ve Hidroelektrik Çalıştayı için Açık Davet ve Bildiri Özet Çağrısı paylaşıldı.

EAGE, 7-9 Aralık 2020’de Afrika’da ilk kez gerçekleştirilecek 1. Jeotermal Enerji ve Hidroelektrik Çalıştayı için Bildiri Çağrısı yaptı.

Afrika hükümetleri, sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmada amaçlanan Ulusal Belirlenmiş Katkıları (NDC) elde etme stratejilerinin bir parçası olarak enerji gereksinimlerinin büyük bir yüzdesini karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine kararlıdır. Hidroelektrik enerji, Afrika’nın birçok ülkesinde tüketilen elektriğin en büyük payına katkıda bulunmaktadır, ancak iklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla birlikte, yeni hidroelektrik projelerinin sürdürülebilir üretimini ve ekonomik gelişimini sağlamak için yeni odak alanlarının oluşturulması gerekmektedir.

Öte yandan, jeotermal enerji, Doğu Afrika rift sistemi boyunca yer alan birçok ülkede iklim nötr, taban yükü, düşük maliyet ve bol güç kaynağı olması nedeni ile yeni büyüme hızını görüyor. Üretim hedeflerini karşılama çabalarına rağmen, iletim ve dağıtım zorlukları milyonlarca Afrikalının elektriğe erişimine engel olmaya devam etmiştir.

Bu nedenle üç günlük çalıştay, hidroelektrik ve jeotermal enerji projelerinin geliştirilmesi için bilgi, vaka çalışmaları, teknolojiler, finansman, İşletme ve Bakım ve çevresel ve sosyal konuları paylaşma fırsatı sağlayacaktır.

Kilit tartışma noktaları jeotermal enerjinin kıtanın enerji karışımına ve doğrudan kullanımına katkısını içerecektir. Ancak konferansın temel amacı, enerji üretimi için jeotermal kaynakların kullanımını ve SKH’lerin çoğunu ele almak için düşük maliyetli bir enerji kaynağı olarak doğrudan kullanımı teşvik etmek olacaktır. Konferans ayrıca hidroelektrik üretimi için yeni teknolojiler aracılığıyla kıtanın enerji gereksinimlerinin karşılanmasında kritik bir rol oynayacak yeni odak alanları önerecek.

Nihai teknik program, sunulan özetlerin temalarına dayanacaktır, ancak jeotermal ve hidroelektrik ile ilgili aşağıdaki konularla ilgili katkıların dahil edilmesi amaçlanmaktadır:

 1. Jeotermal araştırma ve geliştirmede Uygulamalı Jeoloji – jeoloji, jeofizik, jeokimya rezervuar mühendisliği ve saha geliştirme, santral geliştirme ve işletme.
 2. Hidroelektrikte Uygulamalı Jeoloji Kaynak değerlendirme ve geliştirme – jeoloji, hidroloji jeofizik, jeokimya, rezervuar mühendisliği, enerji santrali geliştirme ve işletme.
 3. Mühendislik ve Finans – Altyapı, Depolama, Ticaret, İletim, Dağıtım ve Perakende Durumu.
 4. Politika ve Düzenleme – Enerji ve Güç Politikalarının Durumu, Düzenlemeler, neyin işe yarayıp neyin yaramadığı, sermayeyi çekmede ve katalize etmede başarılı olan politikalar için başarı vaka çalışmaları.
 5. Finansman – Yenilenebilir enerji programları ve projelerin finansmanı.
 6. Teknoloji ve Kapasite Geliştirme – Enerji hizmetleri yönetimi vaka çalışmaları, gerçekten Afrika kamu hizmeti veren şirketlere ne yaratıyor?
 7. Teknoloji 4.0 Sanayi Devrimi – Verilerin gelecekteki enerji endüstrilerini nasıl şekillendireceği.

Kim katılmalı?

Bu konferans hükümet yetkililerini, karar ve politika yapıcıları, teknik uzmanları, akademiyi, özel sektörü, finansörleri ve yenilenebilir endüstri oyuncularını bir araya getiriyor: Jeologlar, jeofizikçiler, jeokimyacılar, rezervuar mühendisleri, sondaj mühendisleri, enerji santrali mühendisleri, elektrik iletim ve dağıtım mühendisleri, jeotermal buhar alanı mühendisleri, jeotermal doğrudan kullanım mühendisleri, çevre ve sosyal bilimciler, hidrologlar, meteorologlar, enerji ekonomistleri, finans uzmanlar, proje yöneticileri ve karar vericiler.

Bildiri Özetleri

Teknik komite sizi Afrika’daki İlk EAGE Jeotermal ve Hidro Güç Çalıştayı için 2-4 sayfalık bir özet sunmaya davet ediyor. Özetler, indirme şablonu kullanılarak EAGE web sitesi aracılığıyla gönderilmelidir. Bildiri ve poster sunumları için özetler kabul edilecektir.

* Gönderme yönergelerine ve yönergelerine uygun olmayan özetler dikkate alınmayacaktır.

Önemli tarihler

 • Bildiri Özeti Çağrısı 15 Mart 2020
 • Özet Çağrısı Sonu 20 Haziran 2020
 • Erken Kayıt 1 Haziran 2020
 • Düzenli / Geç Kayıt Açılıyor 1 Ekim 2020
 • Online Kayıt Sonu 4 Aralık 2020

Daha fazla bilgi için [email protected] adresinden EAGE Africa / Middle East ile iletişime geçebilirsiniz..

Kaynak: ThinkGeoEnergy