Haberler

Afrika Kalkınma Bankası, Kenya’daki kömür projesini finanse etmemeye karar verdi

Nakuru Gölü, Baringo, Kenya (kaynak: flickr / Franco Pecchio, creative commons)
Cannur Bozkurt 2 Ara 2019

Kenya'daki planlı bir kömür tesisine potansiyel olarak yatırım yapmaktan çekilme kararı ile Afrika Kalkınma Bankası, Afrika'da sürdürülebilir enerji gelişimine sıcak baktığını gösterdi. Bu, Kenya ve jeotermalin ülkedeki gelişmi için olumlu bir işarettir.

Akıllarda takılan soru şu; niye Afrika Kalkınma Bankası, Kenya’daki kömürle çalışan bir elektrik santralini finanse etmişti en başta? Ancak bu iyi haber, üst bankalar ve kalkınma kurumlarının kömür yatırımlarını kısıtlama kararlarının açıkça Afrika’ya da ulaştığını göstermektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının hakim olduğu bir enerji karışımı olan jeotermal, hidro, ayrıca rüzgârın yanında, kömürü akla getirmek bile bir anlamsızdır.

Reuters şimdi bu ayın başlarında, Afrika Kalkınma Bankası’nın kömür santralini finanse etmeyeceğini ve gelecekte yeni kömür santrallerini finanse etme planlarının bulunmadığını bildirdi. Kararın, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinden kaynaklandığı görülmektedir.

Bugün, Kenya’nın elektrik arzının yaklaşık % 50’si jeotermal enerji tarafından sağlanmaktadır ve boru hattındaki ek projelerle ileriye yönelik yeterli jeotermal enerji sağlanacaktır. Temel yükleme kapasitesi sayesinde hem güvenli hem de sabit elektrik sağlaması önemli bir değer sağlarken aynı zamanda maliyeti de düşüktür.

Bu ayın başlarında, sizlerle, jeotermali Kenya’daki potansiyel kömür yakıtlı elektrik santralleriyle karşılaştıran ve jeotermalin avantajlarını açıkça vurgulayan bir rapor da paylaşmıştık.

Kaynak: ThinkGeoEnergy