Haberler

Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu

Jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu
Merve Uytun 5 Tem 2021

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilanda, ilin Dinar, Sandıklı ve İhsaniye ilçelerinde bulunan 5 jeotermal kaynak arama ve işletme sahasının açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edileceğini duyurdu.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilanda, ilin Dinar, Sandıklı ve İhsaniye ilçelerinde bulunan 5 jeotermal kaynak arama ve işletme sahasının açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edileceğini duyurdu.

İhale edilecek olan sahaların muhammen bedeli 60.000,00 TL ile 178.000,00 TL arasında değişmektedir.

İhale, “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile” Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda 14/07/2021 tarihinde saat 11:00’da yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Resmi Gazete