Haberler

Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu

Resmi gazete duyurusu
Merve Uytun 17 Oca 2022

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilanda, ilin Merkez ve Sandıklı ilçelerinde bulunan 6 jeotermal kaynak arama ve işletme sahasının açık teklif arttırma usulüyle ayrı ayrı ihale edileceğini duyurdu.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilanda, ilin Merkez ve Sandıklı ilçelerinde bulunan 6 jeotermal kaynak arama ve işletme sahasının açık teklif arttırma usulüyle ayrı ayrı ihale edileceğini duyurdu.

İhale edilecek olan sahaların muhammen bedeli 250.000,00 TL ile 400.000,00 TL aralığında değişmektedir.

İhale, “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile” Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda 26/01/2022 tarihinde saat 11:00’de ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Resmi Gazete