Haberler

Almanya’da jeotermalleri destek için yeni girişim “Jeotermal ile ısı geçişi”

Riem, Münih, Almanya jeotermal ısı tesisi (kaynak: Stefan Obermeier / SWM)
Cannur Bozkurt 22 Tem 2020

Jeotermal operatörler, endüstri oyuncuları, dernekler ve diğerleri tarafından, jeotermal enerjinin Almanya'nın ısı sektörü geçişinde oynayabileceği rolün vurgulanması amacıyla yeni bir "jeotermal ile ısı geçişi" girişimi kuruldu.

“Jeotermal enerji ‘yeşil bölgesel ısıtma’dır, ısıtma ve soğutma arzını karbondan arındırır, enerji ithalatını azaltır ve Almanya’da katma değer yaratır”, ifadesi ile Almanya’da yeni bir girişim oluşturuldu. Oluşumu jeotermal enerji tedarik operatörleri, inşaat ve tedarik endüstrisindeki şirketler, dernekler ve araştırma enstitüleri, girişimin tüm Almanya’da kullanılabilmesi için ısı geçişinde jeotermal enerjinin potansiyeline dikkat çekmek amacıyla kullanmak istiyor.

Isı geçişi ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak Almanya ve Avrupa’daki en önemli konulardan biridir. Jeotermal enerji kullanımı, ısı geçişine sürdürülebilir bir destek verme ve kentsel bölgelerdeki bölgesel ısıtma arzını karbondan arındırma potansiyeline sahiptir. Uzun bir süredir, Almanya’daki jeotermal operatörler bu jeotermal enerji potansiyelinin ekonomik olarak nasıl kullanılabileceğini göstermiştir.

Şimdi bu oyuncular, jeotermal enerjinin bu potansiyelini Almanya’nın ekonomi ve enerji politikası gündemine sokmak için “Jeotermal enerji yoluyla ısı geçişi” girişimine katıldılar. İnşaat ve yan sanayi sektörleri, dernekler ve araştırma enstitüleri tarafından desteklenen oluşum, diğer katılımcılara da açık.

Yerel jeotermal oyuncular EWG (Gruenwald), IEP (Pullach) ve SWM (Münih) jeotermal ısı geçişi girişiminin oluşumunda yer aldılar

Almanya çapında oluşturulan bu girişim, Grünwald, Unterhaching ve Pullach’ın üç Münih bölge belediyesinin jeotermal şirketleri ve Almanya’nın en büyük belediye enerji sağlayıcısı olan Münih belediye kamu hizmeti şirketi tarafından başlatıldı. Birlikte yıllardır ısı temini için yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal enerjisinin kullanılması, yenilerinin inşası ve mevcut bölgesel ısıtma ağlarının yenilenmesi ve ağ bağlantısı yoluyla jeotermal enerjinin ısı geçişini büyük adımlarla ileriye taşıyabildiğini gösteriyorlar. Bu, özellikle jeotermal projeleri ve ısıtma ağlarını finanse etme düzeyinde adil ve sürdürülebilir çerçeve koşulları, bilim ve araştırmalardan destek ve bu ekolojik olarak değerli mineral kaynağının fırsatları hakkında geniş bir sosyal söylem gerektiriyor.

Katılımcılarının çeşitliliğinde benzersiz bir girişim

Bugün, “Jeotermal enerji yoluyla ısı geçişi” girişimi, Bavyera ve Baden-Württemberg’den toplam on iki belediye ve özel jeotermal enerji tedarik şirketi ile zaten toplam 760 GWh’den fazla ısı kaynağı ile kapsanıyor. Girişim ayrıca Federal Jeotermal Derneği, AGFW e.V., VKU, Landesgruppe Bayern, Bavyera İnşaat Endüstrisi Birliği e.V., Fraunhofer Enerji Altyapıları Enstitüsü ve Jeotermal Enerji IEG’si ve orta ölçekli şirketlerce destekleniyor.

Güçlü genel paket

Jeotermal enerji şirketleri, dernekler ve IEG, jeotermal enerjinin ısı geçişinin anahtarı olduğunu göstermek için bir araya gelerek şu ifadeyi kullanıyorlar: “Yeşil bölge ısıtması” olarak kentsel bölgelerdeki ısı arzını karbondan arındırır, Almanya’da katma değer yaratır, enerji ithalatını azaltır ve bu nedenle ısıtma pazarında en umut verici iklim koruyucularından biridir. Jeotermal enerji, yılın ve günün her saatinde ve hava koşullarından bağımsızdır ve bu nedenle baz yükü taşıyabilir. Kentsel bölgelere CO2 nötr bir şekilde ısı sağlamayı mümkün kılan en hızlı çözümdür. Jeotermal enerji piyasaya hazırdır ve doğru çerçeveyle Almanya genelinde uygulanabilir.”

Jeotermal enerji temelde Almanya’daki tüm insanlar için mevcut olduğundan, ‘Jeotermal enerji yoluyla sıcaklık’ girişiminin üyeleri şimdi Almanya genelinde şehirler, ilçeler ve belediyelerle, belediye tesisleriyle, eyaletten ve federalden sorumlu olan bakanlıklar, ekonomik araştırma enstitüleri, enerji sektöründeki çarpanlar ile sanayi ve finans şirketleriyle bir diyalog girişimi içerisindeler.

Kaynak: ThinkGeoEnergy