Haberler

Almanya’daki yasama, jeotermali ısıtma şebekelerinin temel parçası olarak görüyor

Almanya Federal Konsey (Bundesrat) binası, Berlin (kaynak/telif hakkı: Bundesrat)
Cannur Bozkurt 20 Nis 2020

Almanya'da planlanan kömür kullanımının bırakılması ile ilgili bir açıklamada, Almanya Federal Konseyi, ülkenin bölgesel ısıtma ağlarındaki fosil yakıtların ikame edilmesi için jeotermal enerjinin merkezi önemini vurguladı.

Almanya Federal Meclisi (Federal Konsey) içinde, ısıtma şebekelerinde fosil yakıtların ikamesi için jeotermal enerjinin merkezi önemi vurgulayan bir “Kömürden Çıkış Kanunu” taslağı yayınladı. Yayın ayrıca jeotermal enerjinin emisyon içermeyen ve baz yük kapasitesine sahip elektrik sağlayabileceğini de vurgulamakta.

Mart ayı ortasında, Federal Konsey, kömür bazlı elektrik üretiminin azaltılması ve sona ermesi ve diğer yasaların (kömürden çıkış kanunu) değiştirilmesi hakkındaki yasa tasarısı hakkında bir açıklamada ((Drucksache 51/20 (karar)) “Jeotermal enerji yardımıyla, şebekeye bağlı ısı tedarikinden kaynaklanan sera gazı emisyonları önemli ölçüde azaltılabilir, ayrıca emisyon içermeyen ve baz yük olasılığı da bulunmaktadır”, denildi.

Federal Konsey iyileştirme çağrısı yapıyor

Açıklamanın bir parçası olarak, Federal Konsey, taş kömürü santrallerine orantısız olarak dezavantajlı muamelenin ve taslak kömürün tasfiye kanununda daha fazla düzenleme yapılmasını talep ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra talep edilen bazı hususlar ise şöyle:

  • en az 2030 yılına kadar tüm performans sınıflarında kojenerasyon desteğinin koşulsuz olarak uzatılması;
  • yeşil bölgesel ısıtma üretim tesislerine ya da kömürden gaz CHP’ye dönüşümde etkili teşvikler sağlanması; ki bu, arz güvenliği ve iklimin korunması için kömür ikame bonusunda önemli bir artış ve verilen çerçeve koşulları dikkate alınarak geçiş sürelerinin ayarlanmasıyla yapılmalıdır;
  • ısı geçişi için teşvikler oluşturulması; yenilikçi yenilenebilir ısı tanıtımının yaygınlaştırılmasıyla gaza yatırım teşviki artışından kaçınılması.

Federal Konsey ayrıca, kömür kullanımının terk edilmesi arka planına karşı, yenilenebilir enerjilerin hızlandırılmış bir şekilde genişletilmesi gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte, yasa tasarısı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası’nda (EEG) “acil değişiklikler” içermiyordu. Ulusal iklim koruma hedeflerine ulaşmak için, EEG’de buna karşılık gelen değişikliklerin kömürün kaldırılması yasasında uygulanması gerekiyor.

Jeotermal enerjiyi genişletmek için önlemler

Federal Konsey görüşü kapsamında aşağıdaki önlemlerin alınması gerektiğini düşünmekte:

  • Piyasa Teşvik Programı’a (MAP) dayandırılan “Yenilenebilir Enerji” programı “Premium” iyileştirilmelidir. Özellikle, ısıtma şebekelerinin genişletilmesi için ilgili fon önemli ölçüde artırılmalıdır. Sondaj maliyetlerinin teşvik edilmesi için, uygun sondaj kısıtlamasının proje başına en fazla dört kuyuya yükseltilmesi, maksimum üretim yüksekliğinin 10 milyon Euro’dan 30 milyon EUR’ya çıkarılması ve 2.500 metre derinlik sınırının düşürülmesi gerekmektedir.
  • Derin jeotermal projelerin korunması iyileştirilmelidir. Ülke çapında bir ısı ağı dönüşüm fonunun kurulması, fonları risklere karşı korunmak için teminat şeklinde kullanılması uygun olacaktır.

Bölgesel ısıtma ağları daha yeşil hale gelmelidir

Federal Konsey, elektrik, işlenmiş buhar ve ısı (CHP) ile yerel ve bölgesel ısıtma altyapılarının birleşik üretiminin Almanya’daki maliyet ve enerji tasarruflu enerji arzı için enerji ve iklim politikası hedefleri çerçevesinde önemli sütunlar olduğunu ve uygulamaya önemli katkı sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, CHP tesisleri ve yerel ve bölgesel ısıtma altyapısı için uygun çerçeve koşulları gerekmektedir.

Federal Konsey, bölgesel ısıtma ağını genişletmeye çalışmaktadır ve 2030 yılına kadar gaz bazlı kombine ısı ve güçten (CHP) 150 terawatt saat üretme hedefini belirlemiştir. Bunun yüzde 30’unun yenilenebilir enerjilerden geldiği söyleniyor. Federal Konsey, gerekçelerini açıklarken, ısı arzında yenilenebilir enerjilerin genişletilmesi için iddialı hedeflere ihtiyaç olduğunu yazıyor.

Kojenerasyondan bölgesel ısıtma

Yasa tasarısının ve Federal Konseyin görüşünün odak noktası CHP’nin genişletilmesidir. Ayrıca “yenilikçi yenilenebilir ısı” da teşvik edilmelidir. Bununla birlikte, Federal Konsey, dahil edilen ısı kaynakları spektrumunun ekonomi, kullanılabilirlik ve teknolojiye açıklık bakımından yeterli olmadığını eleştirmektedir. Ek ücretlerin artırılmasını ve örneğin hidrojen, biyogaz ve endüstri gibi yenilenebilir ısıların yeni fona dahil edilmesini talep etmektedir. Jeotermal enerji bu bağlamda açıkça belirtilmemiştir. Bununla birlikte, somut olarak, bir ısı-ısı modülüne sahip CHP tesislerinin kurulumu 70 EUR’dan 180 EUR’ya önemli ölçüde artırılacaktır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy