Haberler

Altı AB ülkesi, AB Komsiyonu’na % 100 yenilenebilir enerji senaryosu çağrısında bulundu

Avrupa Birliği Bayrağı
Cannur Bozkurt 16 Mar 2020

Avusturya, Danimarka, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve İspanya, Avrupa Komisyonu'na uzun vadeli iklim projeksiyonlarına % 100 yenilenebilir enerji senaryosunun dahil edilmesini isteyen ortak bir mektup gönderdi.

Avusturya, Danimarka, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve İspanya’nın enerji ve çevre bakanlarını içeren imzalayanları ekleyerek, “Liderler olarak, genç kuşağa duyulduklarını gösterme sorumluluğumuz var.” denildi.

“İklim değişikliğinin ciddi riskleri vatandaşların kaygılarının merkezinde yer alıyor,” diyen altı ülke, Avrupa’yı bir yılı aşkın süredir etkileyen iklim yürüyüşlerine öncülük eden gençlere atıfta bulundu.

Kasım 2018’de Komisyon, 2050 için sekiz enerji senaryosunu açıklamış ve Avrupa ekonomisini iklim değişikliği ile ilgili Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmek için farklı emisyon azaltma yollarını ortaya koymuştu.

Ancak, her zamanki gibi olağan iş yürütme biçiminden net sıfır emisyon kesintilerine değişen sekiz seçenekten hiçbiri, % 100 yenilenebilir enerjilere dayanan bir senaryo içermemekte. AB devlet başkanları ve hükümet tercih edilen seçenek olarak de seçilen yalnızca iki senaryo iklim tarafsızlığına ulaşıyor.

Paylaşılan mektupta “Bu vizyonu memnuniyetle karşılasak da, 2050’de % 100 yenilenebilir enerjiden ve özellikle elektrik sektöründe % 100’den oluşan bir senaryo arzusunu dile getiriyoruz” sözlerine yer verildi.

Avrupa İklim Kanunu’nun bir parçası olarak şu anda Komisyonda devam etmekte olan bir fayda-maliyet analizine değinerek, “Sizi bu işi en kısa sürede başlatmaya davet ediyoruz” diye ekliyor.

Mektubu imzalayan ülkelerden birinin diplomatının paylaştığı ancak resmi olmayan bir haber ise, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in, 2050 enerji projeksiyonlarına % 100 yenilenebilir senaryoyu dahil edeceğine söz verdiği yolunda.

Ancak kaynak, Aralık AB zirvesinin koridorlarında gayri resmi olarak verilen söz konusu taahhüdün yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Geçen hafta, Komisyon, AB’nin 2050 iklim tarafsızlığı hedefini 27 üye ülkenin tümünde yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülük haline getirerek “geri döndürülemez” olmasını amaçlayan önemli bir İklim Yasası düzenlemişti.

Ancak AB yöneticisi, 2050 iklim tarafsızlığı hedefi doğrultusunda bloğun 2030 hedefini yükseltme konusunda ayrıntılı bir maliyet-fayda analizini tamamlayabilmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ayrıntılı etki değerlendirmesi, AB’nin 2030 hedefini şu anda % 40’tan sera gazı emisyonlarında % 50-55’lik kesintilere yükseltmek için bir ön koşul olarak talep edildi.

Kaynak: Euractiv