Haberler

Amerika Birleşik Devletleri’nde, jeotermal enerjiye elektriğin ötesinde artan ilgi

Açılış Oturumu, GRC Yıllık Toplantısı 2019, Palm Springs (kaynak: ThinkGeoEnergy)
Cannur Bozkurt 2 Kas 2020

Yakın zamanda düzenlenen GRC Sanal Jeotermal Yükseliş Toplantısı, ABD'deki jeotermal enerjiye artan ilginin, endüstri temsilcileri tarafından paylaşılan genel iyimserlikle, doğrudan kullanım için de geçerli olduğunu gösterdi.

Alexander Richterin GRC’nin gerçekleştirdiği bu yılki etkinliğine ilişkin gözlemlerini paylaşıyoruz:

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) jeotermal enerji için açıkça bir uyanış yaşanıyor. Yakın zamandaki GRC Yıllık Toplantısında – veya yeni adıyla Jeotermal Yükseliş konferansında vurgulandığı gibi, Kaliforniya’daki elektrik kesintileri ve elektrik temel yük arzının gerekliliğinin anlaşılması, jeotermal enerjinin ısınmaya ne sağlayabileceğine ilişkin ilginin, petrol ve gaz sektörünün ilgisinin artması ve teknolojik gelişmelerin jeotermal enerjiyi daha da ileriye taşıyacağına dair umutlar cesaret verici işaretler. Etkinliğin açılışında aslında iki ABD Senatörünün açılış konuşması yapması, artan ilginin en büyük göstergesi.

‘Jeotermal Yükseliş’ markalaşma oturumu, yeniden markalaşmadan sorumlu ajans olan Taoti Creative tarafından GRC’nin Jeotermal Yükseliş olarak yeniden markalaştırılmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı ve jeotermal mesajı genel halka ve siyasi arenadaki karar vericilere iletmek için yapılan yatırımı açıkça gösterdi.

Politika paneli, endüstrimizin hem geliştirme, operasyon, teknoloji, organizasyon, akademik ve ısı pompası segmentlerinden büyük ve farklı bir grubu bir araya getirdi. Sunumlar aşağıda yer alan kişilerce gerçekleştirildi:

  • Nick Goodman, CEO, Cyrq Energy
  • Jonathan Weisgall, Başkan Yardımcısı, Berkshire Hathaway Energy Company
  • Jeff Tester, Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Profesörü, Cornell Üniversitesi
  • Jay Egg, EGG Jeotermal HVAC Sistemleri Başkanı
  • Paul Thomsen, Başkan Yardımcısı, Ormat Technologies (Panel Başkanı ve Moderatör)
  • Will Pettitt, İcra Direktörü, Jeotermal Kaynaklar Konseyi

Isı pompası işi Cyrq Energy’nin güç üretiminin ötesinde çabaları ve Cornell Üniversitesi’nin New York’ta ısıtma için jeotermal türetme çabaları, birşeylerin geliştiğini gösteriyor. Konuşmacılar, ABD Enerji Departmanı’nın (DOE) GeoVision raporu için jeotermal kaynakların doğrudan kullanım fırsatlarından nihayet bahsetmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

Jeotermal endüstrisi adına hükümeti jeotermal enerjinin gelecekteki yönü hakkında bilgilendiren, GRC içinde bağımsız olarak finanse edilen bir endüstri liderleri grubu olan GRC Politika Komitesi, Washington ve ötesindeki politikacılara karşı jeotermal sektörünü temsil etmek için çok çalışıyor. Ormat’tan Paul Thomsen’in sunumu, jeotermal enerjinin olumlu yönleri ve ABD ve ötesi için değer önerisi hakkında bir kez daha onaylandı. 2020’de imzalanan sekiz jeotermal enerji satın alma anlaşması ise, çalışmaların işe yaradığını ve işlerin yürüdüğünü gösteriyor.

Jeotermal Yükseliş’in (Geothermal Rising) belirttiği gibi, “şimdi temiz ve yenilenebilir bir geleceğe başarılı bir geçişin ayrılmaz bir parçası olarak jeotermal enerjinin artan kabulü dönemine giriyoruz.”

Şevk ve çabaların sonuç vereceğini umuyoruz, ancak jeotermalin hak ettiği sıçramayı yapmasına gerçekten yardımcı olabilecek bir uyanış ve daha geniş bir anlayış gerekliliği hissediyoruz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy