Haberler

Avrupa jeotermal enerji eğitim ağı kuruldu

İnşaat sırasında Velika Ciglena jeotermal tesisi (kaynak: Helb.hr)
Cannur Bozkurt 17 Nis 2020

Jeotermal enerji alanındaki genç profesyonellerin ve mühendislerin sayısını artırmak amacıyla Avrupa Jeotermal Enerji Eğitim Ağı kuruldu.

Avrupa’da jeotermal enerji alanındaki yirmi sanayi ve araştırma ortağı, çalışmalarını ilerletmek ve genç nitelikli jeotermal mühendis ve uzman sayısını artırmak için Avrupa Jeotermal Enerji Eğitim Ağı’nı (Geo3EN) başlattı. Proje, inovasyonu ve etkileri olabildiğince çok kuruluş için geçerli olması gereken entelektüel çıktıların geliştirilmesini teşvik eden ‘Erasmus + KA2 – Stratejik Ortaklıklar’ programı kapsamında onaylandı.

Projenin amacı uluslararası bir jeotermal mühendisliği lisansüstü çalışması tasarlamaktır. Bu eğitim, öğrencilere jeotermal enerji projelerini başarılı bir şekilde yönlendirmek ve tasarlamak için jeoloji, makine mühendisliği, güç sistemi yönetimi, modelleme, enerji ekonomisi, proje yönetimi, girişimcilik ve kültürler arası farkındalık alanlarında yetkinlik sağlayacaktır. Yüksek lisans programı tamamen İngilizce olarak verilecek ve çalışmalar sırasında edinilen yeterlilikler endüstri ve araştırma kurumlarının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilecektir.

Geo3En projesi, Fransa, Almanya ve Hırvatistan’dan üç yükseköğretim kurumunun konsorsiyumu ve İzlanda’dan bir Yenilik Araştırma Merkezi tarafından yönetilmektedir. Hırvat ortak, Zagreb Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Fakültesi ve proje yöneticisi Doc. Dr. Sinisa Sadek. FER, projenin toplam değerinin 226 787 EUR olduğunu bildirdi.

Kaynak: ThinkGeoEnergy