Haberler

Avrupa Jeotermal Kongresi 2022 – Bildiri Özetleri Çağrısı

EGC2022 - Özet Çağrısı
Merve Uytun 1 May 2021

EGEC ve Alman Jeotermal Derneği tarafından düzenlenen Avrupa Jeotermal Kongresi 2022, 31 Ağustos 2021'de sonlanacak başvuru tarihi ile bildiri özet çağrısı yaptı.

Avrupa Jeotermal Kongresi‘ i (EGC) 17-21 Ekim 2022’de Berlin Kongre Merkezi’nde yapılacak. EGC 2022, EGEC Jeotermal tarafından Alman Jeotermal Birliği BVG ile işbirliği içinde düzenleniyor. Duyuru hakkında bilgi vermiştik.

Organizatörler şimdi çok sığ sistemlerden derin sondaj ve yüksek entalpi alanlarına kadar jeotermal enerji kullanımının tüm alanlarıyla ilgili bildirilerin özetlerinin sunulması için bir “Özet Çağrısı” yayınladılar. Hem teknolojik hem de sosyal-ekonomik tarafı ele alınacak.

Program, her bir ilgili hedef gruba uygun uygulamalar ve standartlar kullanılarak dört temel konuya veya “akışa” bölünecek. Bununla birlikte, bu eşsiz fırsatı, kendi normal ilgi alanınızın dışına bakmak ve diğer alanlardaki çalışanların çalışmaları hakkında bilgi edinmek için kullanacağınızı umuyoruz. Bunların tümü, jeotermal enerjiyi hak ettiği konuma getirme amacıyla bağlantılı!

Programda yer alan dört konu şöyle:

  • Geleceğin yenilenebilir enerji sistemleri için jeotermal çözümler
  • Politika ve Pazar
  • Teknoloji ve Yenilik – iyi uygulamalar
  • Araştırma ve Geliştirme

İnceleme ve kabul prosedürleri bu alanlardaki olağan uygulamaya göre değişeceğinden, lütfen bildirinizin için hangi konu başlığının uygun olduğuna karar verin.

Berlin Kongre Merkezi BCC, Almanya (kaynak: Flickr / Mitch Altman, creative commons)
Berlin Kongre Merkezi BCC, Almanya (kaynak: Flickr / Mitch Altman, creative commons)

Geleceğin yenilenebilir enerji sistemleri için jeotermal çözümler

Bu tema, jeotermalin enerji sistemine entegrasyonunu inceliyor. Jeotermal enerji, akıllı, dayanıklı ve geleceğe dönük bir enerji sisteminin merkezidir. Binaların, endüstrinin ve mobilitenin karbondan arındırılması için çok önemli olan yenilenebilir ısıtma, soğutma ve temel yük elektriği sağlar.

Anahtar kelime örnekleri: elektrik, ısı, karma vb.

Politika ve Pazarlar

Bu tema, jeotermal enerjinin faaliyet gösterdiği politik, düzenleyici, finansal ve ekonomik çerçevenin yanı sıra halkın kabulünü de kapsar.

Politika ve düzenleme hem bir destek hem de kalkınmanın önünde bir engel olarak hareket edebilir ve Avrupa ülkelerinde en uygun çerçevenin oluşturulduğundan emin olmalıyız. Politika ve pazar oturumlarında davetli konuşmacıların yanı sıra, jeotermal teknoloji kullanımıyla olan ilgilerine göre seçilecek sunumlardan sunumlar yer alacak. Bu akış esas olarak Bilimsel Komitenin yardımıyla EGEC ve BvG tarafından organize edilmektedir.

Anahtar kelime örnekleri: politika, finans, halkla ilişkiler, piyasa koşulları vb.

Teknoloji ve Yenilik – iyi uygulamalar

Ar-Ge sonuçlarını, yeni teknik fikirleri, devam eden ve biten projelerden gelen raporları, izleme deneyimleri, çevresel sorunları, teknik kuralları, tesis tasarım yöntemlerini ve jeotermal kaynaklardan güç, ısı ve soğuk üretimi ile ilgili diğer her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

Gönderilen özetler, hem teknik sağlamlıkları hem de jeotermal enerjinin büyümesi üzerindeki olası etkileri açısından incelenecektir. Bu akış, Derin Jeotermal Avrupa Teknoloji ve Yenilik Platformu (ETIP-DG) ve Yenilenebilir Isıtma ve Soğutma Avrupa Teknoloji ve Yenilik Platformunun Jeotermal Paneli (RHC-ETIP) ile işbirliği içinde Bilimsel Komite tarafından yönetilmektedir.

Anahtar kelime örnekleri: sığ, derin, güç, ısıtma ve soğutma, depolama vb.

Araştırma ve Geliştirme

Bu tema, jeotermal enerji kullanımı üzerindeki olası etkilere net bir şekilde odaklanarak bilimsel araştırmalardan en son haberleri öğrenmeyi umuyoruz. Bilimsel mükemmellik için inceleme, bu kategorinin incelemesinde kullanılacaktır. Bu konu, Jeotermal ve sığ jeotermal için RHC platformu / jeotermal TP üzerine EERA Ortak Programı ile işbirliği içinde Bilimsel Komite tarafından yönetilmektedir.

Anahtar kelime örnekleri: elektrik, ısı, magmatik, bodrum-tortul, sığ vb.

Ülke Güncellemeleri

Özel bir ekip, ülke güncelleme raporlarının olası yazarlarıyla iletişim halinde olacaktır. Güncellenen bir ülkeye katkıda bulunmak istiyorsanız, [email protected] adresinden konferans sekreterliği ile iletişime geçin.

Pratik Bilgiler

Kongre dili İngilizce olacaktır.

Lütfen 1 sayfalık özetlerinizi (boşluk dahil maksimum 3.000 karakter) https://www.conftool.org/egc2022/ adresindeki çevrimiçi gönderim aracını kullanarak gönderin. Çevrimiçi gönderim aracıyla ilgili herhangi bir sorun için, lütfen sekreterlikle p[email protected] adresinden iletişime geçin.

Özetlerin son teslim tarihi 31 Ağustos 2021’dir.

Yazarlar, özetlerinin kabulüne ilişkin karar hakkında 2021 yılı sonuna kadar bilgilendirilecektir. Nihai bildiriler Şubat 2022’ye kadar talep edilecektir. Bildiriler (en fazla 10 sayfa) konferans bildirilerinde elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih: 31 Ağustos 2021

Özetinizin kabulü ile ilgili karar: 2021’in sonunda

Mevcut konferans ücretleri: 2022’den itibaren

Konferans ücretleri

Konferans ücretleri ile ilgili bilgiler 2022’nin başında sunulacak.

Kaynak: ThinkGeoEnergy